Press "Enter" to skip to content

Јавна расправа о еколошким таксама

  • Предмет расправе су измене Закона чија је примена прошлог априла, попут „еколошког маља“, многим предузећима водовода  донела решења за плаћање вишемилионских износа који им умало нису блокирали рачуне

  • Наше удружење је упутило апел да се коначно решење методологије обрачуна накнаде за непосредно загађење вода (члан 78) изради са највећом пажњом и после вишеструких провера на конкретним примерима

Ово је предложена нова формула од које очекујемо реалан обрачун накнаде, јер је заиста невероватно да су водоводи велики загађивачи животне средине

Приводи се крају јавна расправа о предлогу Нацрта закона о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара. Наше удружење је данас доставило коментар на предложени документ Министарству финансија, које спроводи јавну расправу. Коментар објављујемо у целости:

„Удружење водовода и канализације Србије окупља 38 предузећа водовода и канализације, укључујући највеће и најзначајније српске водоводе (београдски, новосадски, нишки, крагујевачки, краљевачки, крушевачки…).

Наши чланови, предузећа водовода и канализације, доставили су своје примедбе, које у потпуности подржавамо и нећемо их понављати. Овим дописом желимо да укажемо на стратешки значај сектора у коме послују наши чланови, с обзиром да су снабдевање здравствено исправном квалитетном водом за пиће и одвођење градских отпадних вода предуслови здравља људи и напретка свих других области друштвеног живота.

Ово наглашавамо јер је примена законских решења обрачуна накнаде за непосредно загађивање вода пре тачно годину дана претила да затвори српске водоводе!

Предузећа водовода и канализације раде у изузетно тешким условима на ивици пословног опстанка. Тим поводом Удружење је пре годину дана упутило апел Влади и надлежним министарствима. Сматрали смо да је наша обавеза да упозоримо на тешко одржив репродукциони циклус који прети опстанку прозводње воде за пиће као основе живота људи и развоја друштва. Готово у исто време, у априлу прошле године, неким нашим члановима стигла су извршна решења Министарства за заштиту животне средине: примена Закона о накнадама за коришћење јавних добара, усвојеног 2018. по хитном поступку, запретила је да блокира рад српских водовода – по кратком поступку.

Према до сада приспелим извршним решењима, међу нашим члановима највећу еколошку опасност представља предузеће водовода Новог Сада, које на име накнаде за заштиту животне средине за 2020. треба да плати 888.603.918,24 динара! Да је дошло до наплате те суме, уследила би блокада рачуна, па држава у Новом Саду не би имала од кога да наплати таксу за 2021. и све долазеће године, а Новосађани би остали – без здравствено исправне воде за пиће.

Иста судбина чекала је и друга предузећа водовода, иако су суме у решењима знатно ниже. Ипак, у свим случајевима биле су довољно високе да блокирају рад и пословни опстанак. На срећу, та решења нису извршена, а на жалост – нису ни стављена ван снаге. Такве суме без озбиљних последица не могу да поднесу предузећа водовода, а ни градови чије становништво и привреду опслужују.

Зато апелујемо да формулу из члана 78. максимално коригујете на ниво који би био обострано прихватљив, за државу, али и за предузећа водовода и канализације, да би та предузећа могла да раде и да буду ослонац очувања здравља људи и развоја привреде.

У том смислу предлажемо измену става 3. члана 84. у Прелазним и завршним одредбама, који гласи: „Изузетно од става 2. овог члана поступци утврђивања надоканде за загађење вода који су започети по прописима који су важили до почетка примене овог закона, а нису окончани, окончаће се у складу са овим законом, ако је повољније за обвезника.“ Очекујемо да нова методологија резултира  реалним, драстично повољнијим решењима, која ни у ком случају не треба да буду по обвезнике неповољнија од претходних.

Зато предлажемо да став 3. члана 84. гласи: „Изузетно од става 2. овог члана обустављају се поступци утврђивања надоканде за загађење вода који су започети по прописима који су важили до почетка примене овог закона, а на основу њих издата извршна решења стављају се ван снаге.