Press "Enter" to skip to content

Javna rasprava o ekološkim taksama

  • Predmet rasprave su izmene Zakona čija je primena prošlog aprila, poput „ekološkog malјa“, mnogim preduzećima vodovoda  donela rešenja za plaćanje višemilionskih iznosa koji im umalo nisu blokirali račune

  • Naše udruženje je uputilo apel da se konačno rešenje metodologije obračuna naknade za neposredno zagađenje voda (član 78) izradi sa najvećom pažnjom i posle višestrukih provera na konkretnim primerima

Ovo je predložena nova formula od koje očekujemo realan obračun naknade, jer je zaista neverovatno da su vodovodi veliki zagađivači životne sredine

Privodi se kraju javna rasprava o predlogu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Naše udruženje je danas dostavilo komentar na predloženi dokument Ministarstvu finansija, koje sprovodi javnu raspravu. Komentar objavlјujemo u celosti:

„Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije okuplјa 38 preduzeća vodovoda i kanalizacije, uklјučujući najveće i najznačajnije srpske vodovode (beogradski, novosadski, niški, kragujevački, kralјevački, kruševački…).

Naši članovi, preduzeća vodovoda i kanalizacije, dostavili su svoje primedbe, koje u potpunosti podržavamo i nećemo ih ponavlјati. Ovim dopisom želimo da ukažemo na strateški značaj sektora u kome posluju naši članovi, s obzirom da su snabdevanje zdravstveno ispravnom kvalitetnom vodom za piće i odvođenje gradskih otpadnih voda preduslovi zdravlјa lјudi i napretka svih drugih oblasti društvenog života.

Ovo naglašavamo jer je primena zakonskih rešenja obračuna naknade za neposredno zagađivanje voda pre tačno godinu dana pretila da zatvori srpske vodovode!

Preduzeća vodovoda i kanalizacije rade u izuzetno teškim uslovima na ivici poslovnog opstanka. Tim povodom Udruženje je pre godinu dana uputilo apel Vladi i nadležnim ministarstvima. Smatrali smo da je naša obaveza da upozorimo na teško održiv reprodukcioni ciklus koji preti opstanku prozvodnje vode za piće kao osnove života lјudi i razvoja društva. Gotovo u isto vreme, u aprilu prošle godine, nekim našim članovima stigla su izvršna rešenja Ministarstva za zaštitu životne sredine: primena Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, usvojenog 2018. po hitnom postupku, zapretila je da blokira rad srpskih vodovoda – po kratkom postupku.

Prema do sada prispelim izvršnim rešenjima, među našim članovima najveću ekološku opasnost predstavlјa preduzeće vodovoda Novog Sada, koje na ime naknade za zaštitu životne sredine za 2020. treba da plati 888.603.918,24 dinara! Da je došlo do naplate te sume, usledila bi blokada računa, pa država u Novom Sadu ne bi imala od koga da naplati taksu za 2021. i sve dolazeće godine, a Novosađani bi ostali – bez zdravstveno ispravne vode za piće.

Ista sudbina čekala je i druga preduzeća vodovoda, iako su sume u rešenjima znatno niže. Ipak, u svim slučajevima bile su dovolјno visoke da blokiraju rad i poslovni opstanak. Na sreću, ta rešenja nisu izvršena, a na žalost – nisu ni stavlјena van snage. Takve sume bez ozbilјnih posledica ne mogu da podnesu preduzeća vodovoda, a ni gradovi čije stanovništvo i privredu opslužuju.

Zato apelujemo da formulu iz člana 78. maksimalno korigujete na nivo koji bi bio obostrano prihvatlјiv, za državu, ali i za preduzeća vodovoda i kanalizacije, da bi ta preduzeća mogla da rade i da budu oslonac očuvanja zdravlјa lјudi i razvoja privrede.

U tom smislu predlažemo izmenu stava 3. člana 84. u Prelaznim i završnim odredbama, koji glasi: „Izuzetno od stava 2. ovog člana postupci utvrđivanja nadokande za zagađenje voda koji su započeti po propisima koji su važili do početka primene ovog zakona, a nisu okončani, okončaće se u skladu sa ovim zakonom, ako je povolјnije za obveznika.“ Očekujemo da nova metodologija rezultira  realnim, drastično povolјnijim rešenjima, koja ni u kom slučaju ne treba da budu po obveznike nepovolјnija od prethodnih.

Zato predlažemo da stav 3. člana 84. glasi: „Izuzetno od stava 2. ovog člana obustavlјaju se postupci utvrđivanja nadokande za zagađenje voda koji su započeti po propisima koji su važili do početka primene ovog zakona, a na osnovu njih izdata izvršna rešenja stavlјaju se van snage.