Press "Enter" to skip to content

Јавна расправа о Нацрту закона о води за људску употребу

  • После округлих столова у Нишу и Београду, данас се завршава јавна расправа коју је организовало и спровело Министарство здравља

  • У сарадњи са Удружењем за технологију воде, доставили смо примедбе и коментаре на предложени текст

Voda za piće
Ступањем на снагу овог закона престаће да важе неке одредбе Закона о безбедности хране, одредбе Закона о водама које се односе на здравствену исправност воде за пиће, као и Закон о флуорисању воде за пиће и сви подзаконски прописи донети на основу тог закона

Јавна расправа о Нацрту закона о води за људску употребу води се од 12. марта, а до сада су одржана два округла стола на којима су представљена предложена решења. Први скуп одржан је 12. марта у нишком Институту за јавно здравље, а други три дана касније, 15. марта у Београду, у Привредној комори Србије.

Нацрт закона је сачинила радна група у којој су били представници Министарства здравља и института за јавно здравље Србије, Војводине, Београда и Ниша. Предложеним текстом уређује се здравствена исправност и квалитет воде људску употребу, обавезе субјеката у пословању водом, начин обављања мониторинга и службених контрола, систем обавештавања и информисања, надлежност државних органа и друга питања од значаја за ову тематику.

С обзиром да је данас последњи дан јавне расправе, још увек нема званичних информација о приспелим примедбама и сугестијама. Стручни тим Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство и нашег удружења доставио је Министарству примедбе и коментаре (текст можете преузети овде).