Press "Enter" to skip to content

Javna rasprava o Nacrtu zakona o vodi za ljudsku upotrebu

  • Posle okruglih stolova u Nišu i Beogradu, danas se završava javna rasprava koju je organizovalo i sprovelo Ministarstvo zdravlja

  • U saradnji sa Udruženjem za tehnologiju vode, dostavili smo primedbe i komentare na predloženi tekst

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaće da važe neke odredbe Zakona o bezbednosti hrane, odredbe Zakona o vodama koje se odnose na zdravstvenu ispravnost vode za piće, kao i Zakon o fluorisanju vode za piće i svi podzakonski propisi doneti na osnovu tog zakona

Javna rasprava o Nacrtu zakona o vodi za ljudsku upotrebu vodi se od 12. marta, a do sada su održana dva okrugla stola na kojima su predstavljena predložena rešenja. Prvi skup održan je 12. marta u niškom Institutu za javno zdravlje, a drugi tri dana kasnije, 15. marta u Beogradu, u Privrednoj komori Srbije.

Nacrt zakona je sačinila radna grupa u kojoj su bili predstavnici Ministarstva zdravlja i instituta za javno zdravlje Srbije, Vojvodine, Beograda i Niša. Predloženim tekstom uređuje se zdravstvena ispravnost i kvalitet vode ljudsku upotrebu, obaveze subjekata u poslovanju vodom, način obavljanja monitoringa i službenih kontrola, sistem obaveštavanja i informisanja, nadležnost državnih organa i druga pitanja od značaja za ovu tematiku.

S obzirom da je danas poslednji dan javne rasprave, još uvek nema zvaničnih informacija o prispelim primedbama i sugestijama. Stručni tim Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo i našeg udruženja dostavio je Ministarstvu primedbe i komentare (tekst možete preuzeti ovde).

Web mail za članove