Press "Enter" to skip to content

Једанаеста седница Управног одбора

  • Извршни орган Удружења конституисан у новом, измењеном саставу

  • Заузети ставови о предстојећем изборном циклусу и активностима за унапређење пословног положаја предузећа водовода и канализације

  • ЈКП „Комуналац“ из Лучана нови члан Удружења

Далибор Јокнић, Др Радомир Вујадин и Мирослава Херо-Гон (слева на десно)
Далибор Јокнић, Др Радомир Вујадин и Мирослава Херо-Гон (слева на десно)

Једанаеста седница Управног одбора одржана је јуче, 19. априла, у Привредној комори Србије. С обзиром да је чланство у нашем удружењу функционално и да је дошло до кадровских промена у предузећима која обављају дужности председника и оба потпредседника извршног органа, мандати су верификовани новим вршиоцима дужности директора, након чега је Управни одбор конституисан у новом, измењеном саставу. Мандати су вефиковани председнику овог тела, др Радомиру Вујадину, в.д. директора ЈКП „Београдски водовод и канализација“ и потпредседницима Тамари Милић, в.д. директорке ЈКП „Naissus“ Ниш и Урошу Лончару, в.д. директора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Највећа пажња посвећена је великим тешкоћама у пословању, које се континуирано  појачавају поскупљењима струје и енергената, што ланчано ствара све веће нове тешкоће и проблеме. Потпуно свесни тежине ситуације у којој се налази цела земља, предузећа водовода и канализације изразила су велику забринутост за сопствени пословни положај, јер од тог положаја зависи снабдевање становништва, привреде и друштва у целини квалитетном, здравствено исправном водом за пиће, које је услов свих других услова живота и рада. С тим у вези, на предлог председника Управног одбора, др Радомира Вујадина, који је председавао седницом, договорено је да се наставе активности које су пре тачно годину дана започете нашим Апелом Влади Србије за предузимање хитних мера за побољшање пословног положаја наших чланова.

С обзиром да носиоцима функција у органима Удружења четворогодишњи мандат истиче 20. новембра 2023, Управни одбор је изразио задовољство досадашњим радом чланова и препоруку да се сви носиоци функција поново кандидују на дужности које су обављали. Поред тога, усвојен је предлог да се ЈКП „Водовод“ Краљево кандидује за функцију потпредседника Скупштине, а ЈКП „Водовод“ Чачак за члана Надзорног одбора. Такође, договорено је да се средином године сви чланови писмено обавесте о предстојећим изборима и позову да доставе своје предлоге.

На седници је усвојен финансијски извештај и завршни рачун за 2022. годину, као и  низ одлука из домена оперативних активности. Поред осталог, ради усклађивања рада према обавезама из Закона о архивској грађи и архивској делатности, усвојена су два правилника (доступни су у рубрици „Документи“), а генерални секретар Удружења одређен је за лице одговорно за поступање са документацијом.