Press "Enter" to skip to content

Jedanaesta sednica Upravnog odbora

  • Izvršni organ Udruženja konstituisan u novom, izmenjenom sastavu

  • Zauzeti stavovi o predstojećem izbornom ciklusu i aktivnostima za unapređenje poslovnog položaja preduzeća vodovoda i kanalizacije

  • JKP „Komunalac“ iz Lučana novi član Udruženja

Dalibor Joknić, Dr Radomir Vujadin i Miroslava Hero-Gon (sleva na desno)

Jedanaesta sednica Upravnog odbora održana je juče, 19. aprila, u Privrednoj komori Srbije. S obzirom da je članstvo u našem udruženju funkcionalno i da je došlo do kadrovskih promena u preduzećima koja obavlјaju dužnosti predsednika i oba potpredsednika izvršnog organa, mandati su verifikovani novim vršiocima dužnosti direktora, nakon čega je Upravni odbor konstituisan u novom, izmenjenom sastavu. Mandati su vefikovani predsedniku ovog tela, dr Radomiru Vujadinu, v.d. direktora JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ i potpredsednicima Tamari Milić, v.d. direktorke JKP „Naissus“ Niš i Urošu Lončaru, v.d. direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad.

Najveća pažnja posvećena je velikim teškoćama u poslovanju, koje se kontinuirano  pojačavaju poskuplјenjima struje i energenata, što lančano stvara sve veće nove teškoće i probleme. Potpuno svesni težine situacije u kojoj se nalazi cela zemlјa, preduzeća vodovoda i kanalizacije izrazila su veliku zabrinutost za sopstveni poslovni položaj, jer od tog položaja zavisi snabdevanje stanovništva, privrede i društva u celini kvalitetnom, zdravstveno ispravnom vodom za piće, koje je uslov svih drugih uslova života i rada. S tim u vezi, na predlog predsednika Upravnog odbora, dr Radomira Vujadina, koji je predsedavao sednicom, dogovoreno je da se nastave aktivnosti koje su pre tačno godinu dana započete našim Apelom Vladi Srbije za preduzimanje hitnih mera za pobolјšanje poslovnog položaja naših članova.

S obzirom da nosiocima funkcija u organima Udruženja četvorogodišnji mandat ističe 20. novembra 2023, Upravni odbor je izrazio zadovolјstvo dosadašnjim radom članova i preporuku da se svi nosioci funkcija ponovo kandiduju na dužnosti koje su obavlјali. Pored toga, usvojen je predlog da se JKP „Vodovod“ Kralјevo kandiduje za funkciju potpredsednika Skupštine, a JKP „Vodovod“ Čačak za člana Nadzornog odbora. Takođe, dogovoreno je da se sredinom godine svi članovi pismeno obaveste o predstojećim izborima i pozovu da dostave svoje predloge.

Na sednici je usvojen finansijski izveštaj i završni račun za 2022. godinu, kao i  niz odluka iz domena operativnih aktivnosti. Pored ostalog, radi usklađivanja rada prema obavezama iz Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, usvojena su dva pravilnika (dostupni su u rubrici „Dokumenti“), a generalni sekretar Udruženja određen je za lice odgovorno za postupanje sa dokumentacijom.