Press "Enter" to skip to content

Kadrovske promene

    • Dr Radomir Vujadin, nedavno imenovan za vršioca dužnosti direktora Beogradskog vodovoda i kanalizacije, novi je predsednik Upravnog odbora našeg udruženja

Na sednici Skupštine Grada Beograda, 18. avgusta, dr Radomir Vujadin imenovan je za vršioca dužnosti direktora JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

Direktor vodovoda
Foto: www.bvk.rs

S obzirom da su članovi našeg udruženja preduzeća vodovoda i kanalizacije i da je na poslednjim izborima mesto predsednika Upravnog odbora jednoglasno pripalo Beogradskom vodovodu, gospodin Vujadin će u nastavku mandatnog perioda biti novi predsednik Upravnog odbora našeg udruženja.

Dr Vujadin je diplomirani inženjer organizacionih nauka, magistar bankarsko finansijskog menadžmenta i doktor ekonomskih nauka. Od 2015. do 2017. godine radio je u Beogradskom vodovodu kao izvršni direktor za finansijske, kadrovske i opšte poslove, a sada je na čelo ovog preduzeća došao sa pozicije izvršnog direktora Direkcije za građevinsko zemlјište i izgradnju Beograda.