Press "Enter" to skip to content

Konferencija o otpadnim vodama

  • Konferencija „Otpadne vode, komunalni čvrst otpad i opasan otpad“ održaće se u Subotici od 14. do 16. juna

Hotelu „Patria“
Foto: www.booking.com
Konferencija će se održati u Hotelu „Patria“

Samo četiri dana nakon obeležavanja jubileja svog vodovoda, Subotica će biti domaćin 51. konferencije posvećene oblastima otpadnih voda, čvrstog i opasnog otpada.

Na skupu sa dugom, uspešnom tradicijom razmeniće se znanja i iskustva iz sve tri tematske oblasti, a učesnici će imati priliku i da se upoznaju sa najbolјim praksama u održivom upravlјanju otpadnim vodama i otpadom, sa cilјem unapređenja kvaliteta životne sredine.

Na Konferenciji će, pored ostalog, biti predstavlјeni sistemi za sakuplјanje i prečišćavanje otpadnih voda u Kragujevcu i Leskovcu, a kolege iz Subotice će saopštiti rad „Obrada vode od pranja filtera na postrojenju za pripremu pitke vode na vodozahvatu 2“.