Press "Enter" to skip to content

Међународна конференција о отпадним водама, комуналном чврстом отпаду и опасном отпаду

Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство, Удружење водовода и канализације Србије и Институт за хемију, технологију и металургију, у сарадњи са градом Суботицом и Привредном комором Србије организовали су 43. Међународну конференцију „Отпадне воде, комунални чврсти отпад и опасан отпад” која се, од 10. до 12. априла 2013. године одржавала у Великој већници Градске куће и конгресној сали Хотела „Патрија”, у Суботици. Циљ конференције је размена знања и искуства у наведеним тематским областима и примена усвојене регулативе и стандарда који воде побољшању стања у животној средини.

Градоначелник Суботице Модест Дулић је, приликом свечаног отварања конференције, рекао да се и град Суботица, као и свака друга насељена средина, сусреће са одређеним еколошким проблемима: проблем третирања наслеђеног индустријског отпада, проблем Градске депоније и потреба њене санације и даља стратегија одрживог развоја Града која подразумева интелигентно управљање отпадом, односно прикупљање и селекцију, а касније и рециклажу отпада кроз регионалне центре који ће се градити у околини Суботице.

– Постоји и озбиљно суочавање са проблемом отпадних вода које нам онемогућавају да на прави начин третирамо предност и капацитет овог града, а то је питање туристичког комплекса Палић. Донедавно отпадне воде нисмо третирали на прави начин, а однедавно имамо пречистач који има одличне резултате. Међутим, оно што је наслеђено је нарушен еко-систем и због тога су закључци са ове конференције и уопште ова тема значајни за наш град. Озбиљан и одговоран однос према животној средини, стратешки приступ третирању отпада јесте и одговоран приступ према будућности коју остављамо нашој деци, нагласио је Модест Дулић.

Члан Градског већа задужен за здравство, социјалну политику и заштиту животне средине др Атила Ченгери је рекао да се град Суботица састоји од 19 насељених места и да води рачуна о животној средини, заштити природе и здрављу својих грађана. У Суботици се, казао је, већ годинама обављају систематска испитивања контроле параметара животне средине са циљем заштите и очувања квалитета, доношења адекватних и правовремених одлука, као и формирања информационог система и извештавања јавности.

– Суботица је седамдесетих година имала веома развијена индустријска постројења и у тадашњој СФРЈ најсавременији пречистач отпадних вода. Данашњи пречистач, који је реконструисан и пуштен у рад 2009. такође је најсавременији уређај за пречишћавање отпадних вода у Србији. Још 2002. године Суботица је препознала значај заштите и унапређења животне средине и уз Котор била први град који је донео Локални еколошки акциони план (ЛЕАП). Овај план је био основа за реконструкцију тадашњег пречистача отпадних вода, санацију и рекултивацију дивљих депонија, подизање ветрозаштитних појасева, акције на очувању и заштити природних добара и програме на подизању еколошке свести Суботичана. Локални план управљања отпадом донет је 2011. и то је документ којим се организује управљање отпадом на нивоу локалне заједнице. Најозбиљнији задаци који нам предстоје су санација старих индустријских загађења и решавање проблема нарушене хемијске и биолошке равнотеже језера Палић и Лудаш, истакао је Атила Ченгери.

Конференцију је отворио помоћник министра за развој, енергетику и заштиту животне средине др Мирко Грубишић који је, тим поводом, казао да се у наредном периоду очекују веома озбиљна инвестициона улагања у третман отпадних вода. Према његовим речима, за спровођење свих неопходних директива, које су, како је рекао, готово усвојене кроз законску регулативу када је реч о уредбама, правилницима и закону, у наредном периоду очекује се инвестиција од 5,6 милијарди евра.

 

Извор: www.subotica.info