Press "Enter" to skip to content

Месечно очитавање водомера – немогућа мисија као законска обавеза

  • Нацрт закона о заштити потрошача опет предвиђа обавезу месечног очитавања водомера као услов месечног издавања рачуна за утрошену воду

  • Удружење је упутило предлог за измену таквог решења обавезе очитавања, као и рока за одговор и решавање рекламација на рачуне

Месечно очитавање потрошње воде на водомерима не постоји као обавеза ни у оквиру Европске уније, нити у другим земљама које имају много дужу традицију законске заштите потрошача. Много је разлога за то, а превасходно су техничке, технолошке и финансијске  природе. Иницијативом из 2016. године наше удружење је већ реаговало предлажући измену и допуну таквог решења у Закону о заштити потрошача.

Наша иницијатива је остала без одговора, а постојећа решења поновљена су у Нацрту закона о заштити потрошача, који је био на јавној расправи од 4. до 25. новембра. На недавној седници Скупштине једногласно, уз снажну подршку, одлучено је да се „стара“ иницијатива обнови, прилагоди новим околностима с обзиром да је реч о нацрту новог закона и хитно достави надлежном министарству.

У име свих српских предузећа водовода и канализације, Удружење водовода и канализације Србије искрено поздравља сваки напор за унапређење права потрошача, посебно ако је реч о законодавном уређивању ове области“, стоји у уводном делу нашег предлога, у рубрици „Општи коментари и сугестије у односу на Нацрт закона као целину“. „Уједно, апелујемо на Министарство да се остваривањем тог напретка непотребно не отежа већ довољно тежак положај предузећа водовода и канализације.

Предузећа водовода и канализације обављају делатност која је не само од општег економског интереса, већ је од општег друштвеног интереса, у најширем и најзначајнијем смислу. Реч је о снабдевању становништва квалитетном здравствено исправном водом за пиће и одвођењу и пречишћавању отпадних вода, што је услов свих других услова здравља и напретка друштва.

Потпуно је оправдано да овај закон наша предузећа третира као трговце када је реч о уређивању издавања рачуна и наплате услуга.

У вези са обавезом месечног издавања рачуна, која у нашем случају оваквим законским решењем подразумева обавезу месечног очитавања водомера, апелујемо само да се положај „трговца“  уреди тако да се предузећима не отежа пословни статус. Јер, законска обавеза месечног очитавања водомера не постоји ни у Европи, а вероватно ни у свету…“

Целокупан текст нашег предлога можете погледати у рубрици „Иницијативе“.