Press "Enter" to skip to content

Mesečno očitavanje vodomera – nemoguća misija kao zakonska obaveza

  • Nacrt zakona o zaštiti potrošača opet predviđa obavezu mesečnog očitavanja vodomera kao uslov mesečnog izdavanja računa za utrošenu vodu

  • Udruženje je uputilo predlog za izmenu takvog rešenja obaveze očitavanja, kao i roka za odgovor i rešavanje reklamacija na račune

Mesečno očitavanje potrošnje vode na vodomerima ne postoji kao obaveza ni u okviru Evropske unije, niti u drugim zemljama koje imaju mnogo dužu tradiciju zakonske zaštite potrošača. Mnogo je razloga za to, a prevashodno su tehničke, tehnološke i finansijske  prirode. Inicijativom iz 2016. godine naše udruženje je već reagovalo predlažući izmenu i dopunu takvog rešenja u Zakonu o zaštiti potrošača.

Naša inicijativa je ostala bez odgovora, a postojeća rešenja ponovljena su u Nacrtu zakona o zaštiti potrošača, koji je bio na javnoj raspravi od 4. do 25. novembra. Na nedavnoj sednici Skupštine jednoglasno, uz snažnu podršku, odlučeno je da se „stara“ inicijativa obnovi, prilagodi novim okolnostima s obzirom da je reč o nacrtu novog zakona i hitno dostavi nadležnom ministarstvu.

U ime svih srpskih preduzeća vodovoda i kanalizacije, Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije iskreno pozdravlja svaki napor za unapređenje prava potrošača, posebno ako je reč o zakonodavnom uređivanju ove oblasti“, stoji u uvodnom delu našeg predloga, u rubrici „Opšti komentari i sugestije u odnosu na Nacrt zakona kao celinu“. „Ujedno, apelujemo na Ministarstvo da se ostvarivanjem tog napretka nepotrebno ne oteža već dovoljno težak položaj preduzeća vodovoda i kanalizacije.

Preduzeća vodovoda i kanalizacije obavljaju delatnost koja je ne samo od opšteg ekonomskog interesa, već je od opšteg društvenog interesa, u najširem i najznačajnijem smislu. Reč je o snabdevanju stanovništva kvalitetnom zdravstveno ispravnom vodom za piće i odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda, što je uslov svih drugih uslova zdravlja i napretka društva.

Potpuno je opravdano da ovaj zakon naša preduzeća tretira kao trgovce kada je reč o uređivanju izdavanja računa i naplate usluga.

U vezi sa obavezom mesečnog izdavanja računa, koja u našem slučaju ovakvim zakonskim rešenjem podrazumeva obavezu mesečnog očitavanja vodomera, apelujemo samo da se položaj „trgovca“  uredi tako da se preduzećima ne oteža poslovni status. Jer, zakonska obaveza mesečnog očitavanja vodomera ne postoji ni u Evropi, a verovatno ni u svetu…“

Celokupan tekst našeg predloga možete pogledati u rubrici „Inicijative“.