Press "Enter" to skip to content

“Naissus“ domaćin Udruženju „EurEau“

(Izvor:Niške vesti, autor Maja Vodeničarski)

Grad Niš i JKP za vodovod i kanalizaciju“Naissus“ 23. i 24. februara bili su izvanredni  domaćini redovnog sastanka EurEau3, udruženja kompanija koje se bave vodosnabdevanjem i otpadnim vodama na teritoriji Evrope.

„Ovo je drugi put za tri godine da se JKP“Naissus“ i gradu Nišu poverava uloga domaćina i organizatora sastanka udruženja EurEau, što nas svakako obavezuje da budemo još bolji u svemu što radimo i na što efikasniji način približimo sebe Evropskoj uniji“, naglasio je u pozdravnoj reči direktor JKP“Naissus“ Dejan Andrejević.

Bruno Tisserand, predsednik Udruženja, rekao je da EurEau predstavlja i zastupa preduzeća vodovoda i kanalizacije, u privatnom i državnom vlasništvu, koja pružaju usluge za više od 400 miliona korisnika u Evropi. Udruženje postoji i radi više od 40 godina. Okuplja 25 država članica EU, dve EFTA države (Norveška i Švajcarska) i jednu državu posmatrača– to je Srbija.

Carl-Emil Larsen, predsednik komisijeEurEau3 za ekonomska i pravna pitanja,  istakao je da su na ovom skupu razmotreni predlozi za revidiranje Okvirne direktive o vodama, kao i mogućnosti boljeg korišćenje EU fondova, kako bi se obezbedile dovoljne investicije za sektor vodosnabdevanja u budućnosti. Činjenica je da svaki sektor zavređuje pažnju, ali voda je od suštinskog značaja i vrlo je važno da fondovi u toj oblasti budu iskorišćeni na najbolji mogući način, rekao je gospodin Larsen, dodajući da se,  u tom smislu, posebna pažnja poklanja projektima posvećenim prečišćavanju otpadnih voda, zaštiti površinskih voda, kao i životne sredine uopšte.

 „Koristim priliku da istaknem da ulažemo napore u organizaciju i pripremu za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. To je velika investicija, vredna 50 milona evra, koju u narednom periodu treba da realizujemo uz pomoć fondova Evropske unije“, rekao je gospodin Andrejević, pozdravljajući goste.

U znak dobrodošlice učesnicima konferencije priređen je svečani koncert kamernog sastava „Impresija“, pod nazivom“Duša juga“ u sali Vladičanskog dvora. Pored toga, učesnike konferencije je u Gradskoj kući ugostio  zamenik gradonačelnika Niša prof. dr Miloš Banđur.  

„Zbog prirodnog okruženja, ali i zahvaljujući generacijama stručnih i vrednih ljudi koji su radili u JKP“Naissus“, grad Niš ima kvalitetnu pijaću vodu, to je primarni interes i to ćemo da čuvamo. Kanalisanje otpadnih voda je aktuelna problematika na kojoj radimo. Gradsko veće je nedavno usvojilo studiju izvodljivosti za izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda, na koju su prethodnu saglasnost dali organi Evropske komisije i Ministarstvo za zaštitu životne sredine. U toku je izrada idejnog projekta, glavnog projekta i IPA aplikacije. Ovo je proces koji traje, ali smo ubeđeni da će u konačnoj realizaciji 85 odsto vrednosti biti finansirano iz evropskih fondova, a 15 procenata iz fondova Republike Srbije“, rekao je profesor Banđur.

Nakon prijema u Gradskoj kući, gosti iz evropskog udruženja su se upoznali sa bogatim istorijskim nasleđem Konstantinovog Niša obilaskom Arheološke sale Narodnog muzeja.