Press "Enter" to skip to content

Novi zakon o vodi za piće

  • Ministarstvo zdravlјa priprema nacrte predloga novog zakona o vodi za piće i pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće
Фото: Профимедиа
Фото: Профимедиа

Ministarstvo zdravlјa uveliko priprema nacrte predloga dokumenata koji će u narednom periodu odrediti pravni status vode za piće.

Tim povodom, u organizaciji PLAC III projekta, 4. oktobra u Palati Srbije, biće organizovana radionica „Pravna analiza odstupanja zakonodavstva u odnosu na zahteve nove Direktive Evropske unije o vodi za piće“.

Prim. dr Lenče Jovanovska, ekspert Projekta, predstaviće zahteve nove EU Direktive o vodi za piće, kao i analizu prvanih odstupanja sadašnje nacionalne legislative koja reguliše status vode za piće u našoj zemlјi u odnosu na zahteve nove direktive.

Osim toga, učesnicima radionice će biti predstavlјen Nacrt predloga novog zakona o vodi za piće, kao i Nacrt predloga novog pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.