Press "Enter" to skip to content

Odlažu se svi stručni skupovi i javne manifestacije

Фото: AP Photo/Jessica Hill www.novosti.rs

Zbog epidemiološke situacije u zemlјi i svetu, odlažu se svi stručni skupovi i javne manifestacije.

Konferencija „Otpadne vode, komunalni čvrst otpad i opasan otpad“, najavlјena za kraj ovog meseca, odlaže se za oktobar. Pored toga, Dan voda, 22. mart, koji se obeležava nizom stručnih i svečarskih manifestacija, ove godine će se obeležiti prigodnim sadržajima bez javnih okuplјanja.