Press "Enter" to skip to content

Округли сто у Брзећу

  • Кроз панел дискусију биће обрађене најактуелније теме из рада и пословања предузећа водовода и канализације

Округли сто - Хотел Јуниор

У оквиру 48. Конференције о отпадним водама, комуналном чврстом отпаду и опасном отпаду, другог дана,  28. марта 2018. У Брзећу, у Хотелу „Јуниор“, са почетком у 12,00 часова, Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство и наше удружење организоваће округли сто посвећен најактуелнијим темама из рада и пословања предузећа водовода и канализације.

На инсистирање чланства и управних одбора оба удружења, кроз панел дискусију, биће обрађене следеће теме: Нацрт закона о накнадама за коришћење јавних добара – резултати недавно завршене јавне расправе (модератор представник ЈКП „Водовод Лесковац“), методологија за утврђивање цене снабдевања водом за пиће, одвођења и пречишћавања отпадних вода у системима јавних комуналних предузећа (модератор представник ЈКП „Београдски водовод и канализација“) и недостатак кадрова и квалификоване радне снаге у светлу забране запошљавања у јавном сектору (модератор представник ЈКП „Водовод и канализација Крагујевац“).