Press "Enter" to skip to content

Осма седница Скупштине Удружења

  • У сусрет обележавању јубилеја, усвојен је правилник о додељивању признања и награда
  • Због ограничења изазваних пандемијом, већина чланова се о предлозима изјаснила писменим путем
Душко Љујић (Ужице), Драгутин Јовановић (Бела Црква), Драган Вујовић (Кладово), Михајло Ђорђевић (Зајечар) и Небојша Јаковљевић (Крагујевац), слева на десно

Осма седница Скупштине одржана је данас, 19. новембра, у специфичној атмосфери „пандемијских услова рада“. Први пут од оснивања Удружења већина наших чланова о предлозима се изјаснила писменим путем. Усвојене су важне одлуке за рад у наредном периоду.

Пре свега, усвојена је одлука о измени члана 23, као и пречишћен текст Статута. „Ради ефикаснијег рада Скупштине, посебно у условима пандемије корона вируса Ковид 19, узимајући у обзир чињеницу да су сви чланови Удружења дислоцирани у односу на место одржавања седница“, наведено је у одлуци, промењен је претпоследњи став члана 23. Уместо присуства „више од половине чланова“, за квалификовано одлучивање на седницама Скупштине сада је потребно присуство више од трећине чланова. Ово је посебно важно за рад Скупштине, не само у условима пандемије. Због дислоцираности наших чланова, дешавало се да за кворум недостаје присуство једног члана, а да је више од 15 представника предузећа било изложено непотребном путовању. Сада су се стекли услови да избегнемо такве непријатне ситуације. Пречишћен текст Статута налази се у рубрици „Документа“.

У истој рубрици налази се и усвојени Правилник о врсти, критеријумима и поступку за доделу признања и награда Удружења. Предлог овог документа био је на интерној јавној расправи у октобру, а његово усвајање је важно за припреме и реализацију обележавања 10. годишњице рада Удружења.

На седници је усвојена и одлука о линеарном повећању чланарина за 30 посто. Нови износи чланарина ће се, по истим критеријумима, примењивати од следеће године. Осим тога, усвојене су и друге одлуке важне за оперативан рад Удружења.

Писмена изјашњења наших чланова можете погледати овде.