Press "Enter" to skip to content

Пословање водовода у условима „струјног удара“

  • Како измирити своје обавезе и рачуне за струју уз немогућност наплате сопствених потраживања?

  • Упркос већим ненаплаћеним потраживањима од износа дуговања, ЈКП „Извор“ из Владимираца је остао – без струје

Новембарски дани руководства „Извора“ протицали су у покушајима да се нађе решење за плаћање рачуна за струју. Укупан дуг за ту сврху износи 9,6 милиона, а доспела потраживања око шест милиона динара. „Извору“ дугују за испоручене услуге преко 15 милиона, али – немогуће их је наплатити. Владимирци су „мала“ локална самоуправа са скромним буџетом…

Ипак, на помолу је било склапање уговора о репрограму, требало је још да се заврше неке процедуре и постигнут је усмени договор. – По том договору „Извор“ је у два наврата из сопствених средстава платио ЕПС Снабдевању укупно три милиона динара, у складу са реализованим трансферима из Општине Владимирци – каже Ненад Илић, в.д. директора овог предузећа. – Ослањајући се на усмени договор, очекивали смо најављени репрограм.

Али, 28. новембра у 14,30 „Извор“ је искључен са електро-мреже! Искључен је без претходног упозорења, као да је реч о тајкуну који не плаћа дуг за грејање луксузне виле са базеном, а не о предузећу које снабдева водом преко 25 хиљада становника. Дан касније, 29. новембра, у предузеће је стигло Обавештење о обустави испоруке електричне енергије!

Владимирци су „мала“ општина, „Извор“ је „мали“ водовод који дугује и труди се да измири свој дуг. Колико год били „мали“, они су велики за 25 хиљада људи и, ако ништа друго, за очекивати је мало више разумевања.