Press "Enter" to skip to content

Привредне вести

У Привредној комори Србије је 26. марта одржана седница Удружења водовода и канализације Србије – Групације водовода и канализације при Удружењу за комуналне делатности Привредне коморе Србије

sa strucnog skupaНа седници је разматран материјал „Методолошки водич о тарифама, таксама и трансферима“ Медјународне федерације водовода и канализација Европе ЕУРЕАУ, чији је члан Привредна комора Србије – Удружење за комуналне делатности. Методолошки водич о тарифама, таксама и трансферима у европском сектору вода,  илуструје начин финансирања сектора водоснабдевања и садржи и примере из праксе европских водовода. Суштина овог практичног приручника је његова примењивост, јасноћа и транспаретност у оквиру стратешког финанисјког планирања. Тарифе су дефинисане као накнаде од стране потрошача, таксе се односе на средства која сакупе националне, регионалне и локалне  владе кроз пореску основицу, која се након тога усмери у сектор водоснабдевања, а трансфери су исплате које долазе из страних извора, помоћ развоју (ОДА) и ЕУ фондови. Представљен је и још један европски документ „Блуепринт“  који је донет да би успоставио правне основе за очување ресурса воде и њихово дугорочно одрживо коришћење,  односно доводјење свих водотокова на територији ЕУ у добро стање до 2015. године.

Представници Сталне конференције општина и градова упознали су представнике овог удружења са   предлогом Методологије одредјивања цена комуналних услуга које се односе на свих 14 комуналних делатности. Сви чланови Удружења за комуналне делатности биће упознати са предложеним материјалом и добиће прилику да својим искуством  допринесу његовом квалитету и примењивости.

Чланови су информисани и о  пројекту  „Јачање капацитета предузећа водовода и канализације Југоисточне Европе“ подржан од ИWА-е, Медјународног удружења вода, Светске банке и ИАWД-а, асоцијације водовода подунавских земаља. Презентовани су и најновији подаци Привредне коморе Србије, Удружења за комуналне делатности о капацитетима и пословању предузећа, ценама воде, одводјењу отпадних вода, пречишћавању отпадних вода, структури и броју запослених, просечним зарадама запослених у овим предузећима. Указано је да постоји огроман диспаритет у ценама на нивоу Србије, тако да се на основу достављених података  цена воде за домаћинства  креће од  24,17 дин/м3   до  60,76 дин/м3, док се цена  сакупљања и одводјења отпадних вода за домаћинства  креће  од 4,17 дин/ м3 до 39,69 дин/ м3 . Решавање овог проблема биће могуће усвајањем јединствене Методологије за утврдјивање цена комуналних услуга.