Press "Enter" to skip to content

Reforme u sektoru voda

  • U Privrednoj komori Srbije danas je promovisan projekat „EU podrška reformama u sektoru voda“

  • Damir Kondić, pomoćnik direktora novosadskog vodovoda, biće predstavnik našeg udruženja u radnoj grupi koja će pratiti realizaciju projekta

Foto: www.ep-entel.com
Foto: www.ep-entel.com

U kakvom je stanju sektor vodnih usluga? Šta treba uraditi da bude bolјi i kako za tu svrhu reformisati javna komunalna preduzeća vodovoda i kanalizacije? Na ova i niz sličnih pitanja odgovore će dati prva komponenta ovog velikog projekta. Druga komponenta će se baviti uspostavlјanjem tarifne metodologije i regulatornog sistema vodnih tarifa.

Vrednost projekta je milion i osamsto hilјada evra, a realizuje se uz podršku srpskih ministarstava finansija, polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i Delegacije Evropske unije u Srbiji. Visoki predstavnici ovih institucija i Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije (PKS), na današnjoj promociji pozdravili su prisutne u velikoj sali PKS. Kako je saopšteno, glavni korisnik Projekta biće Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode.

Damir Kondić
                  Damir Kondić

Projektne aktivnosti se finansiraju sredstvima IPA fondova, počle su krajem januara ove godine, a trajaće 24 meseca. Republička direkcija za vode je krajem februara formirala Radnu grupu za praćenje Projekta. Predstavnik našeg udruženja u ovoj radnoj grupi biće Damir Kondić, pomoćnik direktora za komercijalne i finansijske poslove novosadskog vodovoda.

Projektnim aktivnostima je predviđeno da se analizira organizacija i funkcionisanje sektora vodnih usluga i da se, na osnovu toga, izradi predlog reorganizacije javnih komunalnih preduzeća vodovoda i kanalizacije. Svrha reorganizacije koja će biti predložena je da se obezbedi potreban nivo tehničko-tehnološke opremlјenosti, kao i organizacione i kadrovske osposoblјenosti preduzeća, da bi se postigli odgovarajući standardi u pružanju usluga snabdevanja vodom za piće i odvođenja otpadnih voda. Osim toga, jedan od očekivanih rezultata Projekta je predlog za uvođenje nove tarifne metodologije i regulatorne funkcije u ovoj oblasti.

Projekat sprovodi Eptisa Servicios de Ingenieria S.L. (ES) u konzorcijumu sa Eptisa Southeast Europe d.o.o. (RS).