Press "Enter" to skip to content

Седма седница Скупштине Удружења

  • Једногласном одлуком реизабрани сви носиоци функција у органима и телима Удружења

  • Усвојен извештај о раду у претходном и програм рада за наредни мандатни период

  • Снажно подржана иницијатива за активно учешће у јавним дискусијама о законима и прописима који регулишу област водовода и канализације

Руководство удружења
Бојан Филиповић, Драган Ђорђевић, Небојша Јаковљевић и Мирослава Херо-Гон (слева на десно)

У складу са традицијом, седма седница Скупштине Удружења одржана је 20. новембра у Београду, у оквиру недавно завршеног 11. Међународног сајма и форума вода.

Ова седница била је изборна и, на задовољство свих чланова, једногласном одлуком реизабрани су сви носиоци функција у органима и телима Удружења (ближе информације у рубрици „Организација“). С обзиром да није било промена у односу на претходни сазив, мандати су верификовани и Скупштина је конституисана у новом „старом“ сазиву.

Осим избора, верификације мандата и конституисања највишег органа Удружења, једногласно су усвојени извештај о раду у претходном и програм рада за наредни мандатни период (оба документа су у рубрици „Документа“). Поред тога, усвојен је и низ одлука из области оперативног рад Удружења.

Свакако најзначајнија одлука односи се на снажну подршку организованом деловању у јавним расправама о предлозима закона и прописа којима треба да се регулише област снабдевања водом и санитације. За ту сврху одлучено је да се обнови иницијатива за измену и допуну Закона о потрошачима из 2016. године  и да се, прилагођена новим околностима, укључи у јавну расправу о Нацрту закона о заштити потрошача, с обзиром да нови предлог доноси иста решења обавезе месечног очитавања водомера, на које је Удружење реаговало и претходном иницијативом.