Press "Enter" to skip to content

Sedma sednica Skupštine Udruženja

  • Jednoglasnom odlukom reizabrani svi nosioci funkcija u organima i telima Udruženja

  • Usvojen izveštaj o radu u prethodnom i program rada za naredni mandatni period

  • Snažno podržana inicijativa za aktivno učešće u javnim diskusijama o zakonima i propisima koji regulišu oblast vodovoda i kanalizacije

Руководство
Bojan Filipović, Dragan Đorđević, Nebojša Jakovljević i Miroslava Hero-Gon (sleva na desno)

U skladu sa tradicijom, sedma sednica Skupštine Udruženja održana je 20. novembra u Beogradu, u okviru nedavno završenog 11. Međunarodnog sajma i foruma voda.

Ova sednica bila je izborna i, na zadovoljstvo svih članova, jednoglasnom odlukom reizabrani su svi nosioci funkcija u organima i telima Udruženja (bliže informacije u rubrici „Organizacija“). S obzirom da nije bilo promena u odnosu na prethodni saziv, mandati su verifikovani i Skupština je konstituisana u novom „starom“ sazivu.

Osim izbora, verifikacije mandata i konstituisanja najvišeg organa Udruženja, jednoglasno su usvojeni izveštaj o radu u prethodnom i program rada za naredni mandatni period (oba dokumenta su u rubrici „Dokumenta“). Pored toga, usvojen je i niz odluka iz oblasti operativnog rad Udruženja.

Svakako najznačajnija odluka odnosi se na snažnu podršku organizovanom delovanju u javnim raspravama o predlozima zakona i propisa kojima treba da se reguliše oblast snabdevanja vodom i sanitacije. Za tu svrhu odlučeno je da se obnovi inicijativa za izmenu i dopunu Zakona o potrošačima iz 2016. godine  i da se, prilagođena novim okolnostima, uključi u javnu raspravu o Nacrtu zakona o zaštiti potrošača, s obzirom da novi predlog donosi ista rešenja obaveze mesečnog očitavanja vodomera, na koje je Udruženje reagovalo i prethodnom inicijativom.