Press "Enter" to skip to content

Седма седница Управног одбора

  • Једногласном одлуком оснажена је иницијатива да се интерном институционализацијом ојача способност Удружења да прати и благовремено реагује на нормативно уређивање области у којима послују наши чланови

  • За ту сврху биће формиран стручни тим, који треба да обезбеди ефикаснију комуникацију са надлежним министарствима, посебно у области припреме и израде предлога закона и других нормативних аката

Соња Петровић-Контић, Страхиња Даниловић, Мирослава Херо-Гон и Станиша Ристић
(слева на десно)

Седма седница Управног одбора одржана је јуче, 14. јуна, у Привредној комори Србије. Осим низа одлука из домена оперативних активности, верификован је мандат новог председника Управног одбора, Страхиње Даниловића, директора ЈКП „Београдски водовод и канализација“.  Седницом је председавао Станиша Ристић, члан Управног одбора, директор ЈКП „Водовод Лесковац“.

На седници су усвојени финансијски извештај и завршни рачун за претходну годину, а размотрене су и друге теме из рада Удружења. Најзначајније су иницијативе за измену закона и других прописа који регулишу пословни оквир, као и припреме за обележавање 10. годишњице рада Удружења одговарајућим манифестацијама током 2021.

Највећу пажњу присутних и највише дискусије изазвала је тема посвећена непримереној примени Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја на наше чланове. Крајем прошле године различите институције у свим крајевима Србије биле су жртве злоупотребе овог закона. Међу њима су се нашли и наши чланови, предузећа водовода из Ужица, Лесковца и Кладова, који су присутнима предочили своја искуства и штете које су претрпели.  Злоупотреба је настала коришћењем „рупе у закону“ која омогућава да се кажњавају сви који не доставе тражене одговоре у кратком законском року, а да се при том „лаке мете“ затрпају стотинама питања, на која није могуће одговорити у року од 15 дана.

Крајем новембра на нашем порталу објавили смо текст „Интересантна употреба закона“, у коме смо приказали случај ужичког водовода. Био је то облик јавне осуде ове појаве. Али, очигледно је да је потребно да учинимо нешто више, да се овакве ситуације не би понављале.

Тим поводом Управни одбор је, поред осталог, усвојио одлуку да се формира стручни тим Удружења, кога ће чинити сарадници из предузећа водовода Београда, Крагујевца, Ниша, Новог Сада, Суботице, Зајечара и других чланова који имају могућности да пруже допринос. У зависности од теме, Тим ће сачињавати правници, економисти, или стручњаци других профила, који ће успоставити тесну сарадњу са Удружењем за комуналне делатности Привредне коморе Србије, да би се, заједничком акцијом, сарадња са надлежним министарствима учинила ефикаснијом. Далибор Јокнић, секретар Удружења за комуналне делатности, који је присуствовао седници, пружио је пуну подршку овој иницијативи и свим активностима нашег удружења.