Press "Enter" to skip to content

Sedma sednica Upravnog odbora

  • Jednoglasnom odlukom osnažena je inicijativa da se internom institucionalizacijom ojača sposobnost Udruženja da prati i blagovremeno reaguje na normativno uređivanje oblasti u kojima posluju naši članovi

  • Za tu svrhu biće formiran stručni tim, koji treba da obezbedi efikasniju komunikaciju sa nadležnim ministarstvima, posebno u oblasti pripreme i izrade predloga zakona i drugih normativnih akata

Sonja Petrović-Kontić, Strahinja Danilović, Miroslava Hero-Gon i Staniša Ristić
(sleva na desno)

Sedma sednica Upravnog odbora održana je juče, 14. juna, u Privrednoj komori Srbije. Osim niza odluka iz domena operativnih aktivnosti, verifikovan je mandat novog predsednika Upravnog odbora, Strahinje Danilovića, direktora JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.  Sednicom je predsedavao Staniša Ristić, član Upravnog odbora, direktor JKP „Vodovod Leskovac“.

Na sednici su usvojeni finansijski izveštaj i završni račun za prethodnu godinu, a razmotrene su i druge teme iz rada Udruženja. Najznačajnije su inicijative za izmenu zakona i drugih propisa koji regulišu poslovni okvir, kao i pripreme za obeležavanje 10. godišnjice rada Udruženja odgovarajućim manifestacijama tokom 2021.

Najveću pažnju prisutnih i najviše diskusije izazvala je tema posvećena neprimerenoj primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja na naše članove. Krajem prošle godine različite institucije u svim krajevima Srbije bile su žrtve zloupotrebe ovog zakona. Među njima su se našli i naši članovi, preduzeća vodovoda iz Užica, Leskovca i Kladova, koji su prisutnima predočili svoja iskustva i štete koje su pretrpeli.  Zloupotreba je nastala korišćenjem „rupe u zakonu“ koja omogućava da se kažnjavaju svi koji ne dostave tražene odgovore u kratkom zakonskom roku, a da se pri tom „lake mete“ zatrpaju stotinama pitanja, na koja nije moguće odgovoriti u roku od 15 dana.

Krajem novembra na našem portalu objavili smo tekst „Interesantna upotreba zakona“, u kome smo prikazali slučaj užičkog vodovoda. Bio je to oblik javne osude ove pojave. Ali, očigledno je da je potrebno da učinimo nešto više, da se ovakve situacije ne bi ponavlјale.

Tim povodom Upravni odbor je, pored ostalog, usvojio odluku da se formira stručni tim Udruženja, koga će činiti saradnici iz preduzeća vodovoda Beograda, Kragujevca, Niša, Novog Sada, Subotice, Zaječara i drugih članova koji imaju mogućnosti da pruže doprinos. U zavisnosti od teme, Tim će sačinjavati pravnici, ekonomisti, ili stručnjaci drugih profila, koji će uspostaviti tesnu saradnju sa Udruženjem za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije, da bi se, zajedničkom akcijom, saradnja sa nadležnim ministarstvima učinila efikasnijom. Dalibor Joknić, sekretar Udruženja za komunalne delatnosti, koji je prisustvovao sednici, pružio je punu podršku ovoj inicijativi i svim aktivnostima našeg udruženja.