Press "Enter" to skip to content

Седница Управног одбора

седница Управног одбораДана 11. октобра 2011. године (уторак), са почетком у 12 сати одржана је седница Управног одбора Удружења водовода и канализације Србије, у просторијама производног погона Макиш. Седницом је председавао Председник Управног одбора Удружења Мр Цвијо Бабић, дипл.маш.инж., а тема седнице је била : Стратегија реструктуирања јавних комуналних предузећа у Србији. Примедбе Удружења на Предлог Стратегије су достављене Министарству економије и регионалног развоја и изнете на сводној расправи о Предлогу стратегије реструктуирања јавних комуналних предузећа у Србији, у Привредној комори Србије дана 13. октобра 2011. године.


Агенција за привредне регистре Републике Србије је својим Решењем бр. БУ 21457 / 2011, дана 5. септембра 2011. године регистровала наше Удружење водовода и канализације Србије.

Пореска управа Министарства финансија Републике Србије је доделила Порески идентификациони број – ПИБ: 10722905.

У складу са Статутом Удружења израђен је округли печат Удружења.