Press "Enter" to skip to content

Директиве у сектору вода

  • На семинару „Специфични планови имплементације директива у сектору вода“, поред осталог, биће представљени статус површинских вода Србије и смернице за развој плана и имплементацију мониторинга

Статус површинских вода

Поводом Дана вода, Агенција за заштиту животне средине Министарства заштите животне средине Србије организује семинар „Специфични планови имплементације директива у сектору вода“.

Семинар ће се одржати  22. марта 2018. у Клубу народних посланика (Београд, Толстојева 2). Како је најављено, учесницима ће бити представљене радне верзије специфичних планова за имплементацију нитратне, директиве о квалитету воде за пиће и директиве о комуналним отпадним водама.

Рад ће се одвијати на српском и енглеском језику (симултани превод је обезбеђен). Учесницима ће бити уручена електронска публикација Агенције за заштиту животне средине  „Статус површинских вода Србије – развој мониторинга у оквиру планова управљања речним сливовима“. Програм семинара можете преузети овде.