Press "Enter" to skip to content

Direktive u sektoru voda

  • Na seminaru „Specifični planovi implementacije direktiva u sektoru voda“, pored ostalog, biće predstavljeni status površinskih voda Srbije i smernice za razvoj plana i implementaciju monitoringa

Povodom Dana voda, Agencija za zaštitu životne sredine Ministarstva zaštite životne sredine Srbije organizuje seminar „Specifični planovi implementacije direktiva u sektoru voda“.

Seminar će se održati  22. marta 2018. u Klubu narodnih poslanika (Beograd, Tolstojeva 2). Kako je najavljeno, učesnicima će biti predstavljene radne verzije specifičnih planova za implementaciju nitratne, direktive o kvalitetu vode za piće i direktive o komunalnim otpadnim vodama.

Rad će se odvijati na srpskom i engleskom jeziku (simultani prevod je obezbeđen). Učesnicima će biti uručena elektronska publikacija Agencije za zaštitu životne sredine  „Status površinskih voda Srbije – razvoj monitoringa u okviru planova upravljanja rečnim slivovima“. Program seminara možete preuzeti ovde.