Press "Enter" to skip to content

Приоритет свих приоритета

  • Резерве воде и расположивост довољних количина квалитетне воде за пиће стратешки су ресурс и предуслов за живот и развој сваке заједнице

  • Зато је одрживи развој водног сектора и предузећа водовода и канализације, као његовог чиниоца, један од најзначајнијих задатака државних институција на централном и локалном нивоу

Форум вода
„Решавање нараслих проблема у секторима заштите вода од загађивања и водоснабдевања пресудно зависи од воље Владе Србије и надлежних институција да их препознају и подигну на листи својих приоритета“, истакао је Слободан Минић, специјални саветник Фискалног савета Србије, на новембарском Форуму вода.

Ресурси еколошки чисте воде и квалитетне, хигијенски исправне воде за пиће неспорно су стратешки најзначајнији ресурси сваке државе. Њихова важност се толико подразумева да се о њој веома ретко говори и пише. Наравно, осим у случајевима акцидената и различитих техничко-технолошких испада система. Иако би управљање водама и организовани напори за одрживи развој предузећа водовода и канализације требало континуирано да буду у фокусу надлежних секторских политика, чини се да су многе теме из ове области добиле нешто већу пажњу тек када су доспеле на дневни ред приступних преговора са Европском унијом.

У том смислу највећу пажњу одмах су привукле цифре које се односе на висину неопходних инвестиција у ову област да би се она довела до нивоа каквог захтевају стандарди ЕУ. О томе је, поред осталог, говорио Слободан Минић, специјални саветник Фискалног савета Србије, у излагању „Инвестициона политика за одрживи развој водног сектора у Србији“. Излагање је саопштено у оквиру сесије „Институционални оквир водног сектора“ на новембарском Форуму вода у Београду.

Том приликом господин Минић је саопштио да се у наредних 10 година очекују јавне инвестиције од око осам и по милијарди евра, од чега ће највећи део, око шест милијарди, бити уложен у сектор вода (око 1,5 милијарди у производњу и дистрибуцију воде за пиће и нешто мање од 4,5 милијарди у системе за одвођење и пречишћавање отпадних вода).

„Висина улагања које најављујете обухвата цифре о којима предузећа водовода могу само да сањају“, рекао је тада Небојша Јаковљевић (на слици лево), директор крагујевачког водовода, председник Скупштине нашег удружења и један од модератора споменуте сесије. „Годинама очекујемо инвестициони помак, јер наши системи су изграђени пре више деценија и вапе за ревитализацијом. Осим тога, много је елемената пословне политике, попут политике цена, забране запошљавања у јавном сектору.., који су отежали пословни положај предузећа водовода до те мере да се доводи у питање квалитетно обављање основних делатности.“

Закључујући излагање на Форуму, Слободан Минић је рекао: „Решавање нараслих проблема у секторима заштите вода од загађивања и водоснабдевања пресудно зависи од воље Владе Републике Србије и надлежних институција да их препознају и подигну на листи својих приоритета. Након успешно завршене фискалне консолидације, већ од 2019. године постоје распложива буџетска средства која је могуће усмерити за изградњу недостајуће и ревитализацију постојеће инфраструктуре у водном сектору. Поред тога, предуслов за потребно повећање јавних инвестиција у овој области јесте и побољшање институционалног оквира – укључујући људске капацитете, јаснију поделу надлежности и одговорности између различитих министарстава и дефинисање односа између централног нивоа власти и локалних самоуправа.“