Press "Enter" to skip to content

Светска банка о стању безбедности сектора вода Србије

  • У Београду, у Хотелу „Мериот“, данас је одржана радионица „Водна безбедност у Републици Србији: изазови, ризици и могућности“

  • Ово је била прва од две радионице, планиране у оквиру пројекта „Регионална иницијатива за водну безбедност у Европи и централној Азији: израда методологије процене и дијагностичких извештаја“

Фото: www.marriott.com
Фото: www.marriott.com

Како је саопштено, дијагностичка процена спроводи се ради идентификовања кључних области и аспекта управљања водама у којима постоје појачани ризици за водну безбедност. Поред тога, циљ је да се успостави методолошка основа за праћење управљања водама, изврши надоградња правног и институционалног оквира, како би се створили услови за интегралну заштиту вода и заштиту од штетног дејства вода.

На данашњој радионици стручњаци Светске банке изнели су прелиминарну оцену стања и разменили искуства са представницима министарстава, државних институција, факултета, института и удружења. Нагласили су да активности на почетном нивоу треба да допринесу изради шире слике и анализе стања, да би се, на основу тога, формулисале квалитетне стратегије за предстојеће активности. Циљ је, додали су, да се изради оквир за процену стања у сектору вода коришћењем  методологије Светске банке, засноване на примени 81 индикатора.

Пројекат у конзорцијуму спроводе IIASA (International Institute for Applied System Analysis), Hydrophil i InterSUS.

Ових дана стигло је и саопштење из вашингтонске централе Светске банке, у коме се наводи да је Одбор извршних директора ове институције 26. маја усвојио нови петогодишњи Оквир партнерства са Србијом за период од 2022. до 2026. Циљ  стратегије је пружање подршке за јачање институција Србије ради остваривања снажног опоравка након пандемије, убрзања фискално и еколошки одрживог привредног раста и подстицања инклузивног пружања јавних услуга.

Програм подршке, који је у потпуности усаглашен са амбицијама Владе Србије, предвиђа финансијска средства од милијарду долара и темељи се на макроекономској стабилности коју је Србија стекла уз значајне напоре, наведено је у саопштењу. Програм пружа подршку за повезивање Србије са другим економијама у региону, повећање продуктивности, конкурентности и јачање људског капитала.