Press "Enter" to skip to content

Svetska banka o stanju bezbednosti sektora voda Srbije

  • U Beogradu, u Hotelu „Meriot“, danas je održana radionica „Vodna bezbednost u Republici Srbiji: izazovi, rizici i mogućnosti“

  • Ovo je bila prva od dve radionice, planirane u okviru projekta „Regionalna inicijativa za vodnu bezbednost u Evropi i centralnoj Aziji: izrada metodologije procene i dijagnostičkih izveštaja“

Foto: www.marriott.com

Kako je saopšteno, dijagnostička procena sprovodi se radi identifikovanja klјučnih oblasti i aspekta upravlјanja vodama u kojima postoje pojačani rizici za vodnu bezbednost. Pored toga, cilј je da se uspostavi metodološka osnova za praćenje upravlјanja vodama, izvrši nadogradnja pravnog i institucionalnog okvira, kako bi se stvorili uslovi za integralnu zaštitu voda i zaštitu od štetnog dejstva voda.

Na današnjoj radionici stručnjaci Svetske banke izneli su preliminarnu ocenu stanja i razmenili iskustva sa predstavnicima ministarstava, državnih institucija, fakulteta, instituta i udruženja. Naglasili su da aktivnosti na početnom nivou treba da doprinesu izradi šire slike i analize stanja, da bi se, na osnovu toga, formulisale kvalitetne strategije za predstojeće aktivnosti. Cilј je, dodali su, da se izradi okvir za procenu stanja u sektoru voda korišćenjem  metodologije Svetske banke, zasnovane na primeni 81 indikatora.

Projekat u konzorcijumu sprovode IIASA (International Institute for Applied System Analysis), Hydrophil i InterSUS.

Ovih dana stiglo je i saopštenje iz vašingtonske centrale Svetske banke, u kome se navodi da je Odbor izvršnih direktora ove institucije 26. maja usvojio novi petogodišnji Okvir partnerstva sa Srbijom za period od 2022. do 2026. Cilј  strategije je pružanje podrške za jačanje institucija Srbije radi ostvarivanja snažnog oporavka nakon pandemije, ubrzanja fiskalno i ekološki održivog privrednog rasta i podsticanja inkluzivnog pružanja javnih usluga.

Program podrške, koji je u potpunosti usaglašen sa ambicijama Vlade Srbije, predviđa finansijska sredstva od milijardu dolara i temelјi se na makroekonomskoj stabilnosti koju je Srbija stekla uz značajne napore, navedeno je u saopštenju. Program pruža podršku za povezivanje Srbije sa drugim ekonomijama u regionu, povećanje produktivnosti, konkurentnosti i jačanje lјudskog kapitala.