Press "Enter" to skip to content

Светски дан вода

  • Ове године посвећен је подземним водама, скривеном благу које битно утиче на наш живот

 Фото: www.amsterdamiww.com
Фото: www.amsterdamiww.com

Пoд слoгaнoм „Подземне воде – чинећи невидљиво видљивим“ (Groundwater – Making the Invisible Visible) Oргaнизaциja уjeдињeних нaциja oбeлeжaвa oвoгoдишњи Дaн вoдa, 22. мaрт, подсећајући да овај драгоцени ресурс, скривен од наших очију, на сме остати скривен од наше пажње. На жалост, како је оцењено, још увек није доспео у заслужени фокус код формулисања политика одрживог развоја.

Подземне воде имају крунску улогу у готово свим областима: у производњи и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу отпадних вода и области санитације, у развоју пољопривреде, индустрије, екосистема… Мудрим управљањем подземним водама можемо битно допринети ефикаснијем прилагођавању климатским променама и растућим потребама за водом све бројније популације на планети.