Press "Enter" to skip to content

Svetski dan voda

  • Ove godine posvećen je podzemnim vodama, skrivenom blagu koje bitno utiče na naš život

Foto: www.amsterdamiww.com
Foto: www.amsterdamiww.com

Pod sloganom „Podzemne vode – čineći nevidlјivo vidlјivim“ (Groundwater – Making the Invisible Visible) Organizacija ujedinjenih nacija obeležava ovogodišnji Dan voda, 22. mart, podsećajući da ovaj dragoceni resurs, skriven od naših očiju, na sme ostati skriven od naše pažnje. Na žalost, kako je ocenjeno, još uvek nije dospeo u zasluženi fokus kod formulisanja politika održivog razvoja.

Podzemne vode imaju krunsku ulogu u gotovo svim oblastima: u proizvodnji i distribuciji vode za piće, odvođenju otpadnih voda i oblasti sanitacije, u razvoju polјoprivrede, industrije, ekosistema… Mudrim upravlјanjem podzemnim vodama možemo bitno doprineti efikasnijem prilagođavanju klimatskim promenama i rastućim potrebama za vodom sve brojnije populacije na planeti.