Press "Enter" to skip to content

Visoka priznanja za „Naissus“

  • Kopnena vojska Srbije dodelila je priznanja niškom vodovodu i direktoru Igoru Vučiću u znak zahvalnosti za uspešnu saradnju u borbi protiv širenja pandemije.

Foto:  www. jkpnaissus.co.rs

Priznanja je uručio komandant Kopnene vojske, general-potpukovnik Milosav Simović, u znak zahvalnosti za izuzetan doprinos, saradnju, stručnost i podršku u sprečavanju širenja virusne infekcije i otklanjanju njenih posledica.

Kako stoji u obrazloženju, „Naissus“ na čelu sa direktorom Vučićem je u uslovima vanrednog stanja obezbedio da građani Niša u svakom trenutku budu snabdeveni kvalitetnom vodom za piće, da se odvođenje otpadnih voda odvija uredno i da za tu svrhu sve intervencije na sistemu budu uspešno izvršene u rekordnom roku. Osim toga, poseban doprinos je pružen proizvodnjom natrijum-hipohlorita, postavlјanjem namenskih kanistera i distribucijom ovog deiznfekcionog sredstva na 25 lokacija, prema rasporedu gradskih opština. Dezinfektant je kontinuirano bio dostupan svim građanima Niša, državnim institucijama i organizacijama.