Press "Enter" to skip to content

Водоводи као самостална предузећа, или у оквиру обједињених комуналаца?

  • У току је интерна јавна расправа о правном и пословном субјективитету предузећа водовода и канализације
Фото: www.vodovodsm.rs
Фото: www.vodovodsm.rs

Повод за расправу је допис ЈП „Белоцркавнски водовод и канализација“, којим нас је  обавестио о својој предстојећој статусној промени и затражио мишљење о томе, с обзиром да ће у наредном периоду, највероватније, изгубити статус члана нашег удружења.

Белоцрквански водовод је један од наших оснивача и најактивнијих чланова. Реч је о предузећу које деценијама успешно ради, испоручује здравствено исправну воду за пиће својој заједници, одводи комуналне отпадне воде, извршава своје друштвене и пословне обавезе.

Са предстојећим променама овог предузећа упознали смо се у Нацрту уговора о статусној промени припајања, објављеном на интернет порталу Беле Цркве, у оквиру текста „Документи о припајању јавних предузећа“ од 10. новембра 2021. У тексту, односно у Нацрту уговора, наведено је да се за почетак наредне године предвиђа припајање три комунална предузећа – преносилаца (Белоцркванског комуналца, Аутотранспортног и Предузећа водовода и канализације) четвртом предузећу – стицаоцу (Белоцркванским језерима), ради унапређења пословања, а с обзиром на њихову тржишну повезаност.

– Донекле бих разумео да се све остале делатности придодају Белоцркванском водоводу из неког разлога рационализације трошкова, али овакав потез је потпуно несхавтљив – каже Душко Љујић, директор ужичког водовода и члан Управног одбора. – Комунална делатност водоснабдевања је по значају убедљиво на првом месту сваке локалне самоуправе. Сваки грађанин сваке локалне заједнице сваког дана, 24 сата дневно, користи услуге свог предузећа водовода! Контејнер пун смећа се може очистити са дужим чекањем и нико неће трпети, недостатак зеленила јесте ружан, али од тога нико неће страдати, рупа на путу може да се заобиђе, али недостатак воде за пиће, или њен лош квалитет представљају опасност по здравље људи!

Тражећи најбоље моделе за успешно функционисање комуналног сектора, локалне самоуправе имају сва права да одлуке доносе у складу са својим интересима, а Удружење нема право да утиче на то. Неки наши чланови су изнели мишљење да о томе не треба ни дискутовати. Ипак, већина сматра да имамо право да заузмемо и изнесемо став, тим пре што се морају имати у виду искуства из претходних периода, када су овакве и сличне промене заустављале развој предузећа водовода и канализације и унапређење њихових услуга. Не треба понављати да та предузећа обављају делатност која је предуслов здравља људи и напретка свих области друштвеног живота.