Press "Enter" to skip to content

Vodovodi kao samostalna preduzeća, ili u okviru objedinjenih komunalaca ?

  • U toku je interna javna rasprava o pravnom i poslovnom subjektivitetu preduzeća vodovoda i kanalizacije
Фото: www.vodovodsm.rs
Фото: www.vodovodsm.rs

Povod za raspravu je dopis JP „Belocrkavnski vodovod i kanalizacija“, kojim nas je  obavestio o svojoj predstojećoj statusnoj promeni i zatražio mišlјenje o tome, s obzirom da će u narednom periodu, najverovatnije, izgubiti status člana našeg udruženja.

Belocrkvanski vodovod je jedan od naših osnivača i najaktivnijih članova. Reč je o preduzeću koje decenijama uspešno radi, isporučuje zdravstveno ispravnu vodu za piće svojoj zajednici, odvodi komunalne otpadne vode, izvršava svoje društvene i poslovne obaveze.

Sa predstojećim promenama ovog preduzeća upoznali smo se u Nacrtu ugovora o statusnoj promeni pripajanja, objavlјenom na internet portalu Bele Crkve, u okviru teksta „Dokumenti o pripajanju javnih preduzeća“ od 10. novembra 2021. U tekstu, odnosno u Nacrtu ugovora, navedeno je da se za početak naredne godine predviđa pripajanje tri komunalna preduzeća – prenosilaca (Belocrkvanskog komunalca, Autotransportnog i Preduzeća vodovoda i kanalizacije) četvrtom preduzeću – sticaocu (Belocrkvanskim jezerima), radi unapređenja poslovanja, a s obzirom na njihovu tržišnu povezanost.

– Donekle bih razumeo da se sve ostale delatnosti pridodaju Belocrkvanskom vodovodu iz nekog razloga racionalizacije troškova, ali ovakav potez je potpuno neshavtlјiv – kaže Duško Ljujić, direktor užičkog vodovoda i član Upravnog odbora. – Komunalna delatnost vodosnabdevanja je po značaju ubedlјivo na prvom mestu svake lokalne samouprave. Svaki građanin svake lokalne zajednice svakog dana, 24 sata dnevno, koristi usluge svog preduzeća vodovoda! Kontejner pun smeća se može očistiti sa dužim čekanjem i niko neće trpeti, nedostatak zelenila jeste ružan, ali od toga niko neće stradati, rupa na putu može da se zaobiđe, ali nedostatak vode za piće, ili njen loš kvalitet predstavlјaju opasnost po zdravlјe lјudi!

Tražeći najbolјe modele za uspešno funkcionisanje komunalnog sektora, lokalne samouprave imaju sva prava da odluke donose u skladu sa svojim interesima, a Udruženje nema pravo da utiče na to. Neki naši članovi su izneli mišlјenje da o tome ne treba ni diskutovati. Ipak, većina smatra da imamo pravo da zauzmemo i iznesemo stav, tim pre što se moraju imati u vidu iskustva iz prethodnih perioda, kada su ovakve i slične promene zaustavlјale razvoj preduzeća vodovoda i kanalizacije i unapređenje njihovih usluga. Ne treba ponavlјati da ta preduzeća obavlјaju delatnost koja je preduslov zdravlјa lјudi i napretka svih oblasti društvenog života.