Press "Enter" to skip to content

За равноправност у бенефицијама

  • На предлог чачанског водовода, уз снажну подршку осталих чланова, покренули смо иницијативу за измену правилника о радним местима и пословима са бенефицираним стажом осигурања
Послови одржавања мреже подједнако су тешки у „великим“ и „малим“ предузећима

Фото:  www. vodovodsm.rs

Према постојећим нормативним решењима, запослени у предузећима водовода који обављају послове помоћних радника на утискивању дренова и регенерацији рени бунара, водоинсталатери, бравари и заваривачи на одржавању водоводне мреже, имају право на бенефицију – ако раде у предузећима чија је мрежа дужа од хиљаду километара. Њима се 12 месеци рада рачуна као 14 месеци. За исти, поједнако тежак и опасан посао, радници остају без бенефиције ако њихова предузећа немају предвиђену дужину мреже! На срећу, у области одржавања канализационе мреже не постоји „критеријум дужине“, па радници имају иста права у „великим“ и „малим“ предузећима.

На основу Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Правилник о радним местима, односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем прецизира нарочито тешке и по здравље опасне послове, који заслужују бенефиције у обрачуну радног стажа.

Реч је о пословима у рудницима, хемијској, нафтној, фармацеутској, војној индустрији, војсци, полицији.., које обавља око 180 хиљада радника. За најтеже послове 12 месеци рада рачуна се као 18, а за остале који имају право на увећање 12 месеци рачуна се као 14, 15 или 16 месеци. Код обрачуна пензије по бенефицираним условима, потребно је да су запослени на набројаним пословима ефективно провели најмање 10 година, односно пет година ако је утврђена инвалидност. Степен бенефицирања стажа, дакле, зависи од тежине посла, а бенефицира се само ефективно време проведено на раду.

У делу Правилника који набраја послове из комуналне делатности наводе се ватрогасци, оџачари, радници у службама за хитне интервенције градских топлана, неки послови из области погребних услуга, чишћења септичких јама и одржавања канализационе мреже. Из области водовода наводе се помоћни радници на утискивању дренова и регенерацији рени бунара, водоинсталатери, бравари и заваривачи на одржавању водоводне мреже укупне дужине преко хиљаду километара. Запосленима на овим пословима 12 месеци рада рачуна се као 14. Оваквим решењем право на бенефиције омогућено је само предузећима водовода чија мрежа има више од хиљаду километара!

Иницијативом коју смо данас предали надлежном министарству предложили смо брисање критеријума дужине водоводне мреже. У образложењу смо навели да већина српских водовода нема мрежу дужине коју предвиђа овај критеријум, али свакако обавља своју изузетно важну делатност, па нема разлога да буду дискриминисани по овом основу.

Осим тога, у свим предузећима, без обзира на величину, извршиоци наведених послова су веома важни за квалитетно функционисање система. Њихови изузетно тешки послови, далеко боље плаћени у иностранству, резултирали су чињеницом да у нашем сектору они представљају „недостајуће кадрове“. Тај проблем погађа све, а посебно „мање“ водоводе. У њима се често дешава да запослени обављају већи обим посла од колега који раде на истим или сличним пословима у већим предузећима, где постоји већи број извршилаца. Разлог је једноставан: услед недостатка квалификованих радника за ову врсту посла, често се дешава да запослени на пословима одржавања водоводне мреже обављају и послове на одржавању канализационе мреже, с обзиром да поседују потребне стручне квалификације и искуство у обављању те врсте послова. Наш предлог можете погледати овде и у рубрици „Иницијативе“.