Press "Enter" to skip to content

Za ravnopravnost u beneficijama

  • Na predlog čačanskog vodovoda, uz snažnu podršku ostalih članova, pokrenuli smo inicijativu za izmenu pravilnika o radnim mestima i poslovima sa beneficiranim stažom osiguranja
Poslovi održavanja mreže podjednako su teški u „velikim“ i „malim“ preduzećima

Foto:  www. vodovodsm.rs

Prema postojećim normativnim rešenjima, zaposleni u preduzećima vodovoda koji obavlјaju poslove pomoćnih radnika na utiskivanju drenova i regeneraciji reni bunara, vodoinstalateri, bravari i zavarivači na održavanju vodovodne mreže, imaju pravo na beneficiju – ako rade u preduzećima čija je mreža duža od hilјadu kilometara. Nјima se 12 meseci rada računa kao 14 meseci. Za isti, pojednako težak i opasan posao, radnici ostaju bez beneficije ako njihova preduzeća nemaju predviđenu dužinu mreže! Na sreću, u oblasti održavanja kanalizacione mreže ne postoji „kriterijum dužine“, pa radnici imaju ista prava u „velikim“ i „malim“ preduzećima.

Na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Pravilnik o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem precizira naročito teške i po zdravlјe opasne poslove, koji zaslužuju beneficije u obračunu radnog staža.

Reč je o poslovima u rudnicima, hemijskoj, naftnoj, farmaceutskoj, vojnoj industriji, vojsci, policiji.., koje obavlјa oko 180 hilјada radnika. Za najteže poslove 12 meseci rada računa se kao 18, a za ostale koji imaju pravo na uvećanje 12 meseci računa se kao 14, 15 ili 16 meseci. Kod obračuna penzije po beneficiranim uslovima, potrebno je da su zaposleni na nabrojanim poslovima efektivno proveli najmanje 10 godina, odnosno pet godina ako je utvrđena invalidnost. Stepen beneficiranja staža, dakle, zavisi od težine posla, a beneficira se samo efektivno vreme provedeno na radu.

U delu Pravilnika koji nabraja poslove iz komunalne delatnosti navode se vatrogasci, odžačari, radnici u službama za hitne intervencije gradskih toplana, neki poslovi iz oblasti pogrebnih usluga, čišćenja septičkih jama i održavanja kanalizacione mreže. Iz oblasti vodovoda navode se pomoćni radnici na utiskivanju drenova i regeneraciji reni bunara, vodoinstalateri, bravari i zavarivači na održavanju vodovodne mreže ukupne dužine preko hilјadu kilometara. Zaposlenima na ovim poslovima 12 meseci rada računa se kao 14. Ovakvim rešenjem pravo na beneficije omogućeno je samo preduzećima vodovoda čija mreža ima više od hilјadu kilometara!

Inicijativom koju smo danas predali nadležnom ministarstvu predložili smo brisanje kriterijuma dužine vodovodne mreže. U obrazloženju smo naveli da većina srpskih vodovoda nema mrežu dužine koju predviđa ovaj kriterijum, ali svakako obavlјa svoju izuzetno važnu delatnost, pa nema razloga da budu diskriminisani po ovom osnovu.

Osim toga, u svim preduzećima, bez obzira na veličinu, izvršioci navedenih poslova su veoma važni za kvalitetno funkcionisanje sistema. Nјihovi izuzetno teški poslovi, daleko bolјe plaćeni u inostranstvu, rezultirali su činjenicom da u našem sektoru oni predstavlјaju „nedostajuće kadrove“. Taj problem pogađa sve, a posebno „manje“ vodovode. U njima se često dešava da zaposleni obavlјaju veći obim posla od kolega koji rade na istim ili sličnim poslovima u većim preduzećima, gde postoji veći broj izvršilaca. Razlog je jednostavan: usled nedostatka kvalifikovanih radnika za ovu vrstu posla, često se dešava da zaposleni na poslovima održavanja vodovodne mreže obavlјaju i poslove na održavanju kanalizacione mreže, s obzirom da poseduju potrebne stručne kvalifikacije i iskustvo u obavlјanju te vrste poslova. Naš predlog možete pogledati ovde i u rubrici „Inicijative“.