Press "Enter" to skip to content

EurEau

EurEau je udruženje koje predstavlja i zastupa preduzeća vodovoda i kanalizacije u Evropi. Članovi ovog udruženja su preduzeća u privatnom i državnom vlasništvu koja pružaju usluge za više od 400 miliona korisnika.

Udruženje postoji i radi više od 40 godina. Okuplja 25 država članica Evropske unije, dve EFTA države (Norveška i Švajcarska) i jednu državu posmatrača (Srbija).

Organi Udruženja su Generalna skupština, Izvršni odbor i Generalni sekreterijat, kao i tri komisije koje okupljaju stručnjake iz sektora snabdevanja vodom i otpadnih voda:

  • Komisija EU 1 je zadužena za kvalitet vode za piće,
  • Komisija EU 2 se bavi otpadnim vodama, a
  • Komisija EU 3 ekonomskim i pravnim pitanjima u sektoru voda.

Komisije razvijaju politiku i izveštavaju Odbor o oblastima svog rada. Članovi komisija su stručnjaci iz preduzeća vodovoda i kanalizacije i nacionalnih udruženja. Komisije organizuju forume za razmenu iskustava i stavova o sprovođenju postojećih direktiva, kao i politika vezanih za nove direktive, okvire i strategije. Ovakve razmene doprinose formulisanju korisnih povratnih informacija i saveta institucijama EU, vladama članica EU, kao i regulatorima. Radne grupe koje treba da sagledaju određene teme obrazuju se na nivou komisija ili kao zajednička radna grupa za sve komisije.

Zahvaljujući članstvu Privredne komore Srbije (Udruženja za komunalne delatnosti) u EurEau, predstavnici vodovoda i kanalizacija Srbije direktno učestvuju u radu Komisija i imaju pristup svim aktuelnim informacijama iz ove oblasti na evropskom nivou.

Na ovoj strnici našeg internet portala donosićemo izdanja Udruženja EurEau, prevedena na srpski. Stranicu uređuje Zorana Petrović, član Komisije EU 2.

Word-2007
EurEauNewsletter 10
Word-2007
EurEau-Newsletter-11