Press "Enter" to skip to content

Javna rasprava o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

  • Preko 80 privrednih društava, udruženja i pojedinaca dostavilo je više od 200 predloga za izmene Nacrta
  • Najveći broj predloga odnosi se na naknade za zaštitu životne sredine, korišćenje energije i energenata, kao i za vode

Foto: Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga

Po rečima ministra finansija, dr Dušana Vujovića, osnovni razlog donošenja zakona je sistemsko uređenje ove oblasti koja je do sada bila predmet 15 posebnih zakona i preko 20 podzakonskih propisa

Okruglim stolom u Novom Sadu, 20. marta 2018. završena je javna rasprava o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Zbog velikog interesovanja javnosti, rok za završetak rasprave produžavan je u dva navrata i zaključen predstavljanjem predloženih rešenja u Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga na okruglom stolu, kome je predsedavao dr Dušan Vujović, ministar finansija Republike Srbije. Prema njegovim rečima, osnovni razlozi za donošenje zakona su sistemsko uređivanje naknada za korišćenje javnih dobara, transparentnost, predvidivost troškova poslovanja i racionalno korišćenje javnih dobara.

Nacrt je sačinila Radna grupa, u čijem radu su učestvovali predstavnici državnih organa i organizacija, privrednih subjekata, poslovnih udruženja, stručne javnosti, međunarodnih organizacija i drugi zainteresovani učesnici. Javnu raspravu je  sprovelo  Ministarstvo finansija.

Cilj ovog velikog posla je da se jednim dokumentom definiše šta je javno dobro, ko je njegov korisnik i kolike su naknade za korišćenje prirodnih resursa, što je do sada bilo regulisano u odredbama 15 zakona i velikom broju podzakonskih akata.

U odnosu na dosadašnja rešenja, u oblasti proizvodnje i distribucije vode za piće Nacrt nije doneo veće promene. U devetom poglavlju određene su vrste naknada za vodu (za korišćenje voda, za izvađeni rečni nanos, za odvodnjavanje i za korišćenje vodnih objekata i sistema), kao i način njihovog obračuna.

Novina ima u oblasti naknada za zaštitu životne sredine (deseto poglavlje), gde se, od predloženih osam, tri odnose na preduzeća vodovoda i kanalizacije (naknada za zagađivanje životne sredine, za zaštitu i unapređenje životne sredine i za zagađivanje voda). Prema proceni naših članova, u toj oblasti ima izvesnih  nedoumica za preduzeća vodovoda  i neophodno je da se predložena rešenja pažljivo analiziraju.

U narednom periodu Ministarstvo finansija će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Web mail za članove