Press "Enter" to skip to content

Mogućnosti tržišta javnih nabavki

  • U saradnji sa Udruženjem za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije, juče smo bili domaćini susreta sa predstavnicima španskog udruženja FADE i Ekonomskog odelјenja Ambasade Španije u našoj zemlјi

Špansko udruženje FADE već skoro pola veka organizuje zajednički rad svojih članova, doprinoseći njihovom poslovnom povezivanju i ekonomskom rastu. Iako je sedištem vezano za severnu autonomnu pokrajinu Asturiju, orijentisano je na razvoj saradnje u gotovo svim oblastima rada i poslovanja u Španiji, ali i van njenih granica.

„FADE je jedan od osnivača Španske konfederacije poslovnih organizacija CEOE, Španske konfederacije malih i srednjih preduzeća CEPYME i Španske konfederacije samozaposlenih CEAT“, rekla je, pored ostalog, Selija Sančez Garsija, predstavlјajući svoje udruženje, ali i evropski projekat P2GreenEST. Pored FADE, u realizaciji ovog projekta učestvuju organizacije iz Rumunije i Francuske, a cilј je upoznavanje sa tržištem javnih nabavki u Srbiji i Moldaviji.

Ivana Đuranović-Veselinov, analitičar tržišta u Ekonomskom odelјenju Ambsade Španije u Srbiji, pozdravila je prisutne i izrazila veliko zadovolјstvo obostranom spremnošću za saradnju.

U ime domaćina, Dalibor Joknić, sekretar Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije, izrazio je spremnost za saradnju u različitim oblastima komunalnog sektora, posebno u oblasti proizvodnje vode za piće, usluga kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda, s obzirom da su ove komunalne delatnosti od najvećeg društvenog interesa.

Javne nabavke u našoj zemlјi predstavile su Ljilјana Milovanović, rukovodilac Sektora nabavke i skladištenja i njena saradnica Nataša Lugomirski, obe iz kragujevačkog vodovoda.