Press "Enter" to skip to content

Одговори Владе и министарстава на наш апел

  • На Апел за хитно предузимање мера за пословни опстанак предузећа водовода и канализације до сада је стигло пет одговора који отварају могућност за хитан договор о садржају и примени одговарајућег пакета мера

Фото: www.srbija.gov.rs

Апел је усвојен на 11. седници Скупштине Удружења, 11. априла, као резултат огромне забринутости због најављеног поскупљења енергената. Документ можете пронаћи у рубрици „Иницијативе“, или у тексту „Апел Влади Србије“ од 13. априла. Поштом смо га послали на адресу Кабинета Премијерке, а електронском поштом на исту адресу, као и на адресе осам минстарстава.

Готово истовремено са овим нашим активностима српски водоводи су почели да добијају извршна решења за наплату накнаде за заштиту животне средине за 2020. годину у износима који прете потпуним затварањем предузећа. О томе смо писали у тексту е-писма којим смо се обратили Влади и министарствима 13. априла, као и у тексту „Еколошка системска грешка“ од 5. маја.

Почетком јуна почели су да стижу одговори. Из кабинета Премијерке обавештени смо да је наш апел прослеђен министарствима пољопривреде, шумарства и водопривреде, финансија и Министарству државне управе и локалне самоуправе. Допис можете погледати у прилогу 1. Својим дописом (прилог 2) Министарство државне управе и локалне самоуправе нас је обавестило да питања из нашег апела не спадају у делокруг рада ове институције, а Министарство унутрашњих послова (прилог 3) се није бавило положајем предузећа водовода, већ је проверило правну ваљаност наплате еколошке таксе, нагласивши да је Министарство заштите животне средине обрачун извршило на основу закона и годишњег извештаја Агенције за заштиту животне средине.

Министарство одбране се у свом допису (прилог 4) врло озбиљно позабавило нашим апелом. Цитирало је Одлуку о одређивању великих техничких система од значаја за одбрану наводећи те системе, међу осталим и три највећа водовода нашег удружења, београдски, новосадски и нишки. Такође, цитирана је и Одлука о одређивању производа и услуга од посебног значаја за одбрану Републике Србије, којом су опрема и средства за проналажење, добијање, пречишћавање и допремање воде и филтрациони материјал, као и вода, одређени за производе од посебног значаја за одбрану Републике Србије, а производња, снабдевање и транспорт воде за пиће одређени су као услуге од посебног значаја за одбрану Републике Србије. „У том смислу ценимо да је потребно размотрити предложене четири хитне мере на нивоу Владе Републике Србије, у циљу несметаног снабдевања водом за пиће и одвођења отпадних вода, како у миру, тако и у случају ванредног или ратног стања“, каже се у допису.

Нашим апелом озбиљно и опширно се позабавила Републичка дирекција за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (прилог 5). „Узимајући у обзир тренутно стање предузећа која се баве водоснабдевањем и канализацијом, и који у већини случајева обављају више комуналних делатности, без адекватних људских и финансијских ресурса за ефективно управљање водоводним и канализационим системима, Републичка дирекција за воде је аплицирала за пројекат ‘ЕУ подршка реформама у сектору вода’, који је почео са реализацијом 27. јануара 2022…, а предвиђено је да траје 24 месеца“, каже се у допису. У наставку се описује садржај пројекта и очекивани резултати. О промоцији овог пројекта писали смо у тексту „Реформе у сектору вода“ 7. априла, а овом приликом изражавамо најснажнију подршку свим наведеним активностима.

Свесни тешке ситуације у којој се налазе држава и друштво, ипак се надамо да ћемо што пре успоставити активан дијалог са надлежним органима, да бисмо помогли предузећима водовода да дочекају крај споменутог пројекта и примену нових решења.