Press "Enter" to skip to content

Stanje sektora voda Srbije

  • „Preduzeća vodovoda su u dekadenciji, danas imamo ono što smo imali pre 50 godina, samo je sve to pola veka starije, a nemamo dovolјno stručnih kadrova i sredstava za održavanje“, ocenio je Nebojša Jakovlјević, predsednik Skupštine našeg udruženja

  • „Ako se komunalni sektor hitno ne unapredi, doživeće kliničku smrt“, rekao je Dalibor Joknić, sekretar Udruženja za komunalne delatnosti PKS

Foto: www.vikns.rs
Foto: www.vikns.rs

„Osnovni problem sektora voda i celog komunalnog sektora je što nije u fokusu ministarstava, kako u pogledu preciziranja nadležnosti, tako i u domenu operativnog funkcionisanja“, rekao je Dalibor Joknić. „Sektor nije perpetuum mobile, jer ne postoji mehanizam koji može beskonačno da radi sam po sebi. Zato se zalažemo za osnivanje Vladine kancelarije koja bi se bavila njegovim statusom i razvojem. Ako se hitno ne unapredi, doživeće kliničku smrt“.

Analiza stanja sektora od 2015. do 2021. saopštena je prekjuče, 27. juna, u Privrednoj komori Srbije (PKS), na radionici koju je organizovalo Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo. Tom prilikom čuli su se zaklјučci koji se gotovo ne razlikuju od onih koje godinama ponavlјamo na svim skupovima. Sektor više ne stagnira već nazaduje, pati od nedostataka investicija i tehnoloških unapređenja, odgovarajućih stručnih kadrova, nerešenog tarifnog sistema koji, sa cenom vode kao socijalnom kategorijom, ne omogućava ni pristojno održavanje sistema… Pati i od čestih promena upravlјačkih timova sa prosečnim trajanjem mandata direktora od samo 2,7 godina. Detalјnije informacije možete pronaći u prezentaciji „Stanje sektora voda u periodu 2015-2021“, koja je saopštena na spomenutom skupu.

„Ovaj izveštaj Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo je veoma značajan i voleli bismo da se u narednom periodu unapredi softverskim rešenjima koja bi doprinela da podaci budu dostupni u realnom vremenu, ili bar sa minimalnim kašnjenjem“, rekla je Bilјana Miladinović-Stojanović, savetnica u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koje podržava projekat. „Do tada, ipak imamo izveštaje koji su dragoceni, jer argumentovano mogu da ukažu na probleme koje treba hitno rešavati“.

Pored ovog, na skupu je saopšten izveštaj o projektu „EU podrška reformama u sektoru voda“, od koga svi mnogo očekujemo. Saopštio ga je Nenad Čolić, konsultant WBIF (Western Balkans Investment Framework). Projekat je još uvek u radnoj fazi, a izrađeni modeli su u postupku analize i usaglašavanja.