Press "Enter" to skip to content

Svetski dan voda

Umesto klimatskih promena, kao planirane centralne teme, 22. mart je ove godine posvećen borbi protiv pandemije izazvane korona virusom i klјučne uloge zdravstveno ispravne vode u toj borbi.

Ujedinjene nacije i UN Water, organizacija specijalizovana za oblast voda, pozivaju sve aktere sektora voda u svetu da aktivnosti prilagode situaciji i u centar pažnje stave očuvanje zdravlјa i života lјudi. Svi se pozivaju da primenjuju uputstva Svetske zdravstvene organizacije, nacionalnih sistema i nadležnih organa svojih država.

UN Water podseća da treba koristiti sve vidove elektronskih komunikacija i, u ovim uslovima, uporno naglašavati značaj održavanja higijene, u čemu klјučnu ulogu imaju svi koji se bave proizvodnjom i distribucijom zdravstveno ispravne vode za piće. Gotovo na svim stranicama svetske organizacije nalaze se ilustrovana uputstva, koja pozivaju na intenzivno održavanje lične i higijene prostora u kojima boravimo.