Press "Enter" to skip to content

„Zelena agenda“ i novi finansijski udar na vodovode?

  • Juče je završena javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

  • Pored ostalog, Nacrtom je predloženo obavezno priklјučivanje na komunalnu infrastrukturu – bez naknade

Foto: www.gradnja.rs
Foto: www.gradnja.rs

Besplatno priklјučivanje na komunalnu infrastrukturu najavlјeno je kao instrument „zelene agende“, programa kojim se naša zemlјa bori za zdraviju životnu sredinu, veću energetsku efikasnost, čistiji vazduh… U obrazloženju najavlјenih izmena, pored ostalog, stoji: „Cilј predlagača je da se u svim jedinicama lokalne samouprave ili delovima koji su komunalno opremlјeni obavezno izvrši priklјučenje svih korisnika na postojeću infrastrukturu, čime će se, između ostalog, značajno smanjiti broj individualnih ložišta odnosno uštedeti energija, a da pri tom korisnik za to nema nikakve finansijske izdatke.“

Postojeća infrastuktura je projektovana i izgrađena za potrebe – postojećih korisnika. Nјeno održavanje je sve skuplјe u uslovima vrtoglavih poskuplјenja struje i energenata. Preduzeća vodovoda odavno posluju na ivici opstanka. Besplatno povećanje broja korisnika bilo bi nov finansijski udar, veći obim proizvodnje novih količina zdravstveno ispravne vode za piće, što sve više košta. Naravno, prate ih povećane količine upotreblјenih i gradskih otpadnih voda, koje treba kanalisati, prečistiti…

Koliku bi cenu srpski vodovodi platili ukoliko bi ovaj predlog bio usvojen? Koja preduzeća vodovoda bi preživela novi finansijski udar, a koliko bi bilo stradalnika na putu za čistiji vazduh? Šta bi se dogodilo sa žitelјima naselјa čiji vodovodi ne bi opstali? Kako bismo im objasnili da su „suve slavine“ i kupovina flaširane vode za piće normalna cena borbe za čistiji vazduh?

Na jučerašnjoj završnoj prezentaciji Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Aleksandra Damnjanović, državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, opširno je predstavila Nacrt i obrazložila predložene izmene. Izlaganje je trajalo skoro dva školska časa, ali na predlog „besplatnog priklјučivanja“ potrošeno je svega nekoliko minuta, tokom kojih nismo uspeli da čujemo valјane argumente.

Za diskusiju velikog broja zainteresovanih nije bilo dovolјno vremena, zaklјučena je obećanjem predlagača da će sve primedbe pažlјivo razmotriti. Predstavnici Udruženja toplana, koji imaju najviše dodira sa borbom za čistiji vazduh, oštro su se usprotivili besplatnom priklјučivanju na postojeću mrežu i obrazložili koliko bi štete to nanelo preduzećima čije interese zastupaju.

Naši članovi, preduzeća vodovoda i kanalizacije, podneli su Ministarstvu  primedbe na Nacrt, koje je Udruženje podržalo svojim dopisom. Tekst komentara našeg udruženja možete pročitati ovde.