Press "Enter" to skip to content

Novi predlog direktive EU o kvalitetu vode za piće

  • Ovih dana privodi se kraju javna rasprava o Predlogu direktive od koje se očekuje bitno unapređenje sektora voda
Na koji način će prvi zakon o vodi za ljudsku upotrebu urediti bezbednost snabdevanja vodom za piće u našoj zemlji?
Na koji način će prvi zakon o vodi za ljudsku upotrebu urediti bezbednost snabdevanja vodom za piće u našoj zemlji?

Kao odgovor na zahtev evropske građanske inicijative „Right2Water” za podršku poboljšanju pristupa bezbednoj vodi za piće svim Evropljanima, Evropska komisija je početkom februara donela novi Predlog direktive o vodi namenjoj ljudskoj upotrebi.  Prikupljenih 1,9 miliona (online) potpisa bila je snažna potvrda ozbiljnosti predlagača da se ljudsko pravo na vodu za piće ostvari na način na koji ga prepoznaju Ujedinjene nacije, sa ciljem da se snabdevanje vodom promoviše kao javna usluga koja je svima neophodna i da se države članice i institucije EU obavežu da obezbede da svi stanovnici uživaju pravo na vodu za piće.

Isporučioci vode za piće, prema ovom predlogu, treba da daju jasnije informacije o kvalitetu i ceni po litru vode, kako bi cena vode iz javnih vodovoda mogla da se uporedi sa cenom flaširane vode. Time treba da se doprinese i ispunjenju ciljeva zaštite životne sredine, koji uključuju smanjenje upotrebe plastične ambalaže flaširane vode, kao i konačnom ostvarenju ciljeva održivog razvoja.

Novim pravilima od država članica će se zahtevati da poboljšaju pristup vodi za sve ljude, posebno za ranjive i marginalizovane grupe. To u praksi znači postavljanje opreme koja će omogućiti pristup vodi u javnim prostorima, kao i pokretanje kampanja za informisanje građana o kvalitetu vode za piće iz javnih vodovoda. Važnu promenu predstavlja i predlog internetskog pristupa informacijama o kvalitetu vode za piće i deficitu u snabdevanju, čime će se povećati poverenje korisnika.

Cilj revizije Direktive je da se smanji potrošnja flaširane vode, što može doprineti da domaćinstva u EU uštede više od 600 miliona evra godišnje. Polazi se od pretpostavke da će zahvaljujući većem poverenju u vodu iz javnih vodovoda građani moći da smanje plastični otpad od ambalaže flaširane vode. Ažuriranjem Direktive o vodi za piće, Evropska komisija preduzima važan zakonodavni korak i prema sprovođenju “Evropske strategije za plastiku” od 16. januara 2018, odnosno Direktive o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu. Sve su to preduslovi za dostizanje ciljeva održivog razvoja za 2030. (šesti cilj), kao i ciljeva Pariskog sporazuma o klimatskim promenama.

U našoj zemlji je početkom aprila završena javna rasprava o predlogu novog zakona o vodi za  ljudsku upotrebu, koji se prvi put donosi u Srbiji. Odgovori na primedbe i predloge mogu se pročitati na sajtu Ministarstva zdravlja. Da li će nova Direktiva EU biti usvojena pre Zakona o vodi za piće i na koji način su dostavljene primedbe i dopune na predlog zakona ugrađene u novi predlog? Da li će novi predlog biti ponovo na javnoj raspravi pre nego što se bude našao pred poslanicima i kako će navedeni zahtevi direktive biti transponovani u naš zakon saznaćemo u mesecima koji dolaze.

Predlog direktive o kvalitetu vode za ljudsku potrošnju koji je donesen 1. februara 2018. u Briselu pod oznakom COM(2017) 753 final 2017/0332 (COD) može se pogledati preko linka https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017PC0753, a pdf verzije dokumenta na engleskom i hrvatskom jeziku možete preuzeti ispod.

PROPOSAL FOR A DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

PRIJEDLOG DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA