Press "Enter" to skip to content

Počela izgradnje druge faze postrojenja za preradu otpadnih voda u Leskovcu

  • Uskoro počinje i izgradnja glavnog gradskog kolektora
  • Realizacijom obe faze i izgradnjom kolektora Leskovac će 2020. imati završeno moderno centralno postrojenje za preradu otpadnih voda

Izvor: www.ekapija.com

Nakon izgradnje kolektora predstoji proširenje kanalizacione mreže u 16 naseljenih mesta oko Leskovca

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan sa gradonačelnikom Leskovca Goranom Cvetanovićem početkom jula je prisustvovao otvaranju radova na izgradnji druge faze (linije mulja) postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) Leskovac u selu Bogojevce,  nadomak tog grada. Izgradnju finansira Vlada Srbije preko Ministarstva zaštite životne sredine.

Realizacijom ove faze projekta, uz već završenu prvu fazu, i izgradnjom kolektora, Leskovac će 2020. godine imati završeno moderno centralno postrojenje za preradu otpadnih voda.

Projekat obuhvata izgradnju centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (CPPOV), izgradnju glavnog gradskog kolektora i proširenje kanalizacione mreže u prigradskim naseljima.

– Projekat upravljanja otpadnim vodama grada Leskovca sadrži tri komponente: izgradnju kolektora, vrednosti 460 miliona dinara i dužine 5.150 metara, gde su operativni radovi započeti 26. juna 2019; izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (obe faze, liniju vode i liniju mulja) i proširenje kanalizacione mreže putem ORIO projekta, koje će biti sprovedeno u 16 naseljenih mesta i sa osam miliona evra finansirano od strane Vlade Kraljevine Holandije – kazao je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

– Kako bismo zaokružili proces, sadejstvom Ministarstva životne sredine i lokalne samouprave, pristupili smo realizaciji druge faze projekta koja podrazumeva izgradnju linije mulja i anaerobne digestije. Projektovanje je započeto septembra 2017, a nakon dobijanja građevinske dozvole aprila tekuće godine, ovo gradilište otvoreno je 6. juna i trenutno se vrši iskop za dva najveća objekta, dva digestora, u kojima će se vršiti anaerobna digestija mulja. Radove finansira Ministarstvo zaštite životne sredine i njihova vrednost je oko 4,2 miliona evra – dodao je gradonačelnik Cvetanović, navodi se na sajtu grada.

– Prerada otpadnih voda je najvažnija početna tačka u dostizanju evropskih standarda u zaštiti životne sredine. Ako su vam zagađene vode, zagađeno vam je zemljište, hrana, ugroženo zdravlje – rekao je ministar Trivan, naglasivši da se u Srbiji prerađuje manje od 10 posto otpadnih voda i da bi za izgradnju 359 sistema za preradu otpadnih voda trebalo izdvojiti približno pet milijardi evra.

– Najvažniji deo posla ovog ministarstva u poslednje dve godine bio je stvaranje uslova za investiranje u životnu sredinu kroz izradu projektno-tehničke dokumentacije koja će se podstaći kreditom od 200 miliona evra – dodao je Trivan, saopšeno je iz ministarstva koje vodi.